Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

Publikacje


Publikacja 74 - Artykuł Naukowy:
OCENA ZASTOSOWANIA FORMATU „JT” JAKO NOWOCZESNEGO SPOSOBU WYMIANY I PREZENTACJI DANYCH 3D MCAD
Autorzy: Stud. Karol Korwel, Stud. Maciej Warneński, mgr inż. Adam Budzyński
Artykuł został wygłoszony podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej, w dniach 15-16.06.2007r.

Publikacja 73 - Artykuł Naukowy:
WYKORZYSTANIE METOD ZAAWANSOWANEJ PARAMETRYZACJI MCAD OSIĄGALNYCH W SYSTEMIE SOLID EDGE V19, NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ KONSTRUKCJI
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Michał Bachan, mgr inż. Zbigniew Urbaś
Artykuł został wygłoszony podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej, w dniach 15-16.06.2007r.

Publikacja 72 - Artykuł Popularno – Naukowy:
UGS NX CAM EXPRESS – OPTYMALNE ROZWIĄZANIE CAM DLA PRZEDSIĘBIORSTW ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
Autorzy: mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Michał Bachan, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „Oberon” 4/2006

Publikacja 71 - Artykuł Popularno – Naukowy:
METODA ZINTEGROWANEGO WDROŻENIA SYSTEMU 3D MCAD SOLID EDGE, NA PRZYKŁADZIE BYDGOSKIEJ FIRMY MARIBO
Autorzy: mgr inż. Adam Skiera, mgr inż. Adam Budzyński
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „GM View” 7/2006

Publikacja 70 - Artykuł Popularno – Naukowy:
Kompletna biblioteka 3D MCAD podstawowych łączników gwintowych wykonana według polskich standardów konstrukcyjnych PN, dedykowana dla systemu UGS Unigraphics NX
Autorzy: mgr inż. Michał Bachan, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Budzyński, inż. Kościanowski Szymon
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „Design News” 11/2006

Publikacja 69 - Artykuł Naukowy:
DYNAMIC STUDY OF AIRCRAFT GEAR BEHAVIOUR IN SOME UNUSUAL CONDITIONS
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Jerzy Małachowski, mgr inż. Adam Budzyński
Artykuł został wygłoszony podczas Konferencji „32nd International Scientific Congress On Powertrain And Transport Means – EUROPEAN KONES 2006”, WAT, PW, IL, PAN - Nałęczów, 10-13.09.2006r.

Publikacja 68 - Artykuł Naukowy:
Numerical analysis of a front support landing gear dynamics as the example of chosen mcad and cae systems integration in the case of the military transport aircraft design
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Jerzy Małachowski, mgr inż. Adam Budzyński
Artykuł został wygłoszony podczas Konferencji „32nd International Scientific Congress On Powertrain And Transport Means – EUROPEAN KONES 2006”, WAT, PW, IL, PAN - Nałęc