Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

Publikacje


Publikacja 74 - Artykuł Naukowy:
OCENA ZASTOSOWANIA FORMATU „JT” JAKO NOWOCZESNEGO SPOSOBU WYMIANY I PREZENTACJI DANYCH 3D MCAD
Autorzy: Stud. Karol Korwel, Stud. Maciej Warneński, mgr inż. Adam Budzyński
Artykuł został wygłoszony podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej, w dniach 15-16.06.2007r.

Publikacja 73 - Artykuł Naukowy:
WYKORZYSTANIE METOD ZAAWANSOWANEJ PARAMETRYZACJI MCAD OSIĄGALNYCH W SYSTEMIE SOLID EDGE V19, NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ KONSTRUKCJI
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Michał Bachan, mgr inż. Zbigniew Urbaś
Artykuł został wygłoszony podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej, w dniach 15-16.06.2007r.

Publikacja 72 - Artykuł Popularno – Naukowy:
UGS NX CAM EXPRESS – OPTYMALNE ROZWIĄZANIE CAM DLA PRZEDSIĘBIORSTW ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
Autorzy: mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Michał Bachan, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „Oberon” 4/2006

Publikacja 71 - Artykuł Popularno – Naukowy:
METODA ZINTEGROWANEGO WDROŻENIA SYSTEMU 3D MCAD SOLID EDGE, NA PRZYKŁADZIE BYDGOSKIEJ FIRMY MARIBO
Autorzy: mgr inż. Adam Skiera, mgr inż. Adam Budzyński
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „GM View” 7/2006

Publikacja 70 - Artykuł Popularno – Naukowy:
Kompletna biblioteka 3D MCAD podstawowych łączników gwintowych wykonana według polskich standardów konstrukcyjnych PN, dedykowana dla systemu UGS Unigraphics NX
Autorzy: mgr inż. Michał Bachan, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Budzyński, inż. Kościanowski Szymon
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „Design News” 11/2006

Publikacja 69 - Artykuł Naukowy:
DYNAMIC STUDY OF AIRCRAFT GEAR BEHAVIOUR IN SOME UNUSUAL CONDITIONS
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Jerzy Małachowski, mgr inż. Adam Budzyński
Artykuł został wygłoszony podczas Konferencji „32nd International Scientific Congress On Powertrain And Transport Means – EUROPEAN KONES 2006”, WAT, PW, IL, PAN - Nałęczów, 10-13.09.2006r.

Publikacja 68 - Artykuł Naukowy:
Numerical analysis of a front support landing gear dynamics as the example of chosen mcad and cae systems integration in the case of the military transport aircraft design
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, dr inż. Jerzy Małachowski, mgr inż. Adam Budzyński
Artykuł został wygłoszony podczas Konferencji „32nd International Scientific Congress On Powertrain And Transport Means – EUROPEAN KONES 2006”, WAT, PW, IL, PAN - Nałęczów, 10-13.09.2006r.

Publikacja 67 - Artykuł Popularno – Naukowy:
UGS NX CAM EXPRESS – OPTYMALNE ROZWIĄZANIE CAM DLA PRZEDSIĘBIORSTW ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
Autorzy: mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Michał Bachan, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „TS Raport” 3/2006

Publikacja 66 - Artykuł Popularno – Naukowy:
MODUŁ MOLD WIZARD SYSTEMU UGS UNIGRAPHICS NX - KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DO KONSTRUOWANIA FORM WTRYSKOWYCH
Autorzy: mgr inż. Michał Bachan, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Budzyński, inż. Szymon Kościanowski, Piotr Balwisz
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „Design News” 9/2006

Publikacja 65 - Artykuł Popularno – Naukowy:
KRÓTKI WSTĘP DO ZASTOSOWANIA METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH (MES) DO NUMERYCZNYCH OBLICZEŃ INŻYNIERSKICH
Autor: mgr inż. Adam Budzyński
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „GM View” 5/2006

Publikacja 64 - Artykuł Popularno – Naukowy:
BIBLIOTEKI NUMERYCZNE NORMALIÓW FCPK BYTÓW, STOSOWANYCH PODCZAS WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO KONSTRUOWANIA FORM WTRYSKOWYCH, DEDYKOWANE DLA SYSTEMÓW 3D MCAD UGS UNIGRAPHICS NX ORAZ UGS SOLID EDGE
Autorzy: mgr inż. Michał Bachan, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Budzyński, inż. Szymon Kościanowski
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „Mechanik” 4/2006

Publikacja 63 - Artykuł Popularno – Naukowy:
BIBLIOTEKI NUMERYCZNE NORMALIÓW FCPK BYTÓW, STOSOWANYCH PODCZAS WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO KONSTRUOWANIA FORM WTRYSKOWYCH, DEDYKOWANE DLA SYSTEMÓW 3D MCAD UGS UNIGRAPHICS NX ORAZ UGS SOLID EDGE
Autorzy: mgr inż. Michał Bachan, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Budzyński, inż. Szymon Kościanowski
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „Forum Narzędziowe OBERON” 1/2006

Publikacja 62 - Artykuł Popularno – Naukowy:
KOMPLETNA BIBLIOTEKA 3D MCAD PODSTAWOWYCH ŁĄCZNIKÓW GWINTOWYCH WEDŁUG STANDARDÓW KONSTRUKCYJNYCH DANYCH POLSKIMI NORMAMI, DEDYKOWANA DLA SYSTEMU UGS SOLID EDGE V18
Autorzy: mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, inż. Szymon Kościanowski, mgr inż. Michał Bachan
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „Design News” 3/2006

Publikacja 61 - Artykuł Naukowy:
RUCH GRANULATU W ROZDRABNIACZU WIELOTARCZOWYM
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski
Artykuł został wygłoszony podczas Konferencji „XIV ICMR 2006, Recyrkulacja w Budowie Maszyn, Rozwój Produktu”, na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy, dnia 22.05.2006r.

Publikacja 60 - Artykuł Naukowy:
BADANIA ODKSZTAŁCEŃ WYPRASEK WTRYSKOWYCH TYPU C
Autorzy: Dr inż. Wojciech ©liwa, Prof. dr hab. inż. Joachim Zimniak, mgr inż. Adam Budzyński, stud. Michał Bachan, mgr inż. Grzegorz Kazimierczak
Artykuł został wygłoszony podczas Konferencji „XIV ICMR 2006, Recyrkulacja w Budowie Maszyn, Rozwój Produktu”, na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy, dnia 22.05.2006r.

Publikacja 59 - Artykuł Naukowy:
BIBLIOTEKA NUMERYCZNA WYBRANYCH NORMALIÓW, STOSOWANYCH PODCZAS KONSTRUOWANIA FORM WTRYSKOWYCH, WYKONANA W MODULE MOLD WIZARD SYSTEMU CAD/CAM/CAE/PDM UGS UNIGRAPHICS NX4
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, stud. Michał Bachan, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Budzyński, inż. Szymon Koµcianowski
Artykuł został wygłoszony podczas XXV Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej, w dniach 19-21.04.2006r.

Publikacja 58 - Artykuł Naukowy:
KOMPLETNA BIBLIOTEKA 3D MCAD PODSTAWOWYCH ŁĽCZNIKÓW GWINTOWYCH WYKONANA WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW KONSTRUKCYJNYCH W SYSTEMIE
UGS SOLID EDGE V18
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, inż. Szymon Koµcianowski, stud. Michał Bachan
Artykuł został wygłoszony podczas XXV Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej, w dniach 19-21.04.2006r.

Publikacja 57 - Artykuł Naukowy:
DIGITAL LIBRARY OF CHOSEN INJECTION MOLD STANDARD PARTS, DEDICATED FOR THE CAD/CAM/CAE
UGS UNIGRAPHICS NX4 SOFTWARE SYSTEM
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Maciej Woropay, stud. Michał Bachan, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Budzyński, inż. Szymon Koµcianowski,
Artykuł został wygłoszony podczas anglojęzycznej konferencji „The IXth International Science Seminar of Students and Young Mechanical Engineers“, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, w dniach 06-07.04.2006r.

Publikacja 56 - Artykuł Naukowy:
COMPLETE 3D MCAD LIBRARY OF MAIN FASTENERS, BASED ON POLISH DRAWING STANDARDS REQUIREMENTS (PN), DEDICATED FOR A UGS SOLID EDGE V18 SYSTEM
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Maciej Woropay, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, inż. Szymon Koµcianowski, stud. Michał Bachan
Artykuł został wygłoszony podczas anglojęzycznej konferencji „The IXth International Science Seminar of Students and Young Mechanical Engineers“, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, w dniach 06-07.04.2006r.

Publikacja 55 - Artykuł Popularno – Naukowy:
MODELOWANIE NUMERYCZNE ELEMENTÓW INSTALACJI HYDRAULICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU 3D MCAD UGS SOLID EDGE V17
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, inż. Szymon Koµcianowski, Rafał Strzyż
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „TS Raport” 3/2005

Publikacja 54 - Artykuł Popularno – Naukowy:
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI RAMOWYCH W SOLID EDGE V17
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, Kamil Dziadosz, Marek Smoczyński
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „Napędy i Sterowanie” 9/2005

Publikacja 53 - Artykuł Popularno – Naukowy:
METODA ASOCJATYWNEJ WYMIANY DANYCH POMIĘDZY ©RODOWISKAMI MCAD SOLID EDGE, A CAM UNIGRAPHICS NX NA PRZYKŁADZIE PROCESU WYTWARZANIA WYBRANEGO WYROBU
Autorzy: mgr inż. Jan Nawrocki, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Budzyński
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „OBERON” 6/2005

Publikacja 52 - Artykuł Popularno – Naukowy:
METODA ASOCJATYWNEJ WYMIANY DANYCH POMIĘDZY ©RODOWISKAMI MCAD SOLID EDGE, A CAM UNIGRAPHICS NX NA PRZYKŁADZIE PROCESU WYTWARZANIA WYBRANEGO PRZEDMIOTU
Autorzy: mgr inż. Jan Nawrocki, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Budzyński
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „MECHANIK” 5-6/2005

Publikacja 51 - Artykuł Popularno – Naukowy:
NOWOCZESNE METODY KSZTAŁTOWANIA GEOMETRII PROJEKTOWANYCH DETALI ORAZ ICH GNIAZD FORMUJĽCYCH Z ZASTOSOWANIEM WYBRANEGO SYSTEMU 3D MCAD MID-RANGE
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, Rafał Strzyż
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „Tworzywa Sztuczne i Chemia” 3/2005

Publikacja 50 - Artykuł Popularno – Naukowy:
BATTLING COMPLEXITY – PROJEKTOWANIE SKOMPLIKOWANYCH PRODUKTÓW W UGS SOLID EDGE V16
Autorzy: mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, Kamil Dziadosz
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu „Napędy i Sterowanie” 1/2005

Publikacja 49 - Artykuł Naukowy:
ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĽCEJ ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO
Autorzy: Płk Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Michał Bachan, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, Mjr dr inż. Robert Kamiński, mgr inż. Grzegorz Kazimierczak
Artykuł został wygłoszony podczas IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, zorganizowanej w Giżycku przez Wojskowš Akademię Technicznš, w dniach 19-22.10.2005r.

Publikacja 48 - Artykuł Naukowy:
WSTĘP DO ANALIZY MES DUŻEGO OBIEKTU PRZEMYSŁOWEGO NA PRZYKŁADZIE MODELU 3D MCAD OBROTOWEJ SUSZARNI MATERIAŁÓW SYPKICH
Autorzy: Płk Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, mgr inż. Maciej Knuth, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski
Artykuł został wygłoszony podczas IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, zorganizowanej w Giżycku przez Wojskowš Akademię Technicznš, w dniach 19-22.10.2005r.

Publikacja 47 - Artykuł Naukowy:
MODEL 3D MCAD SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ®RÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY MES OBIEKTUAutorzy: Płk Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, Kpt. dr inż. Jerzy Małachowski, Mjr mgr inż. Waldemar Topol, mgr inż. Adam Budzyński, inż. Szymon Koµcianowski
Artykuł został wygłoszony podczas IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania”, zorganizowanej w Giżycku przez Wojskowš Akademię Technicznš, w dniach 19-22.10.2005r.

Publikacja 46 - Poster:
MODEL 3D MCAD MY©LIWCA POKŁADOWEGO GRUMMAN F6F HELLCAT, WYKONANY W SYSTEMIE UGS SOLID EDGE V17
Autor: inż. Szymon Koµcianowski
Poster został przedstawiony podczas IV Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 08-11.09.2005r. w Spale

Publikacja 45 - Poster:
MODEL 3D MCAD ROSYJSKIEGO CZOŁGU PODSTAWOWEGO T-34-85, WYKONANY W SYSTEMIE UGS SOLID EDGE V17
Autor: inż. Szymon Koµcianowski
Poster został przedstawiony podczas IV Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 08-11.09.2005r. w Spale

Publikacja 44 - Poster:
PROJEKT 3D MCAD DANEJ FORMY WTRYSKOWEJ, WYKONANY W MODULE MOLD TOOLING SYSTEMU UGS SOLID EDGE V17
Autorzy: mgr inż. Jan Nawrocki, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Krzysztof Ordański
Poster został przedstawiony podczas IV Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 08-11.09.2005r. w Spale

Publikacja 43 - Poster:
ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WTRYSKIWANIA POLIMERU Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH, JAKO PRZYKŁAD WYMIANY DANYCH POMIĘDZY UGS SOLID EDGE V17, A WYBRANĽ APLIKACJĽ CAE
Autorzy: dr inż. Wojciech ©liwa, Michał Bachan, mgr inż. Grzegorz Kazimierczak
Poster został przedstawiony podczas IV Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 08-11.09.2005r. w Spale

Publikacja 42 - Poster:
MODEL MCAD SUSZARNI OBROTOWEJ MATERIAŁÓW SYPKICH WYKONANY W SYSTEMIE UGS SOLID EDGE V17 W RAMACH WSPÓŁPRACY FIRMY MAKRUM S.A. Z BYDGOSZCZY ORAZ KNSE
Autorzy: Płk Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda, mgr inż. Maciej Knuth, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, Piotr Balwisz
Poster został przedstawiony podczas IV Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 08-11.09.2005r. w Spale

Publikacja 41- Poster:
MODEL MCAD SAMOLOTU SPORTOWEGO ZODIAC WYKONANY W SYSTEMIE UGS SOLID EDGE V17 W RAMACH WSPÓŁPRACY WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 2 I KNSE
Autorzy: Mjr mgr inż. Waldemar Topol, Mjr mgr inż. Dariusz Sokólski, inż. Szymon Koµcianowski, Kpt. dr inż. Jerzy Małachowski
Poster został przedstawiony podczas IV Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 08-11.09.2005r. w Spale

Publikacja 40 - Artykuł Naukowy:
MODEL NUMERYCZNY I SYMULACJA PRACY WYBRANEJ KONCEPCJI SILNIKA SPALINOWEGO POZBAWIONEGO WAŁU KORBOWEGO
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Maciej Woropay, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski
Artykuł został wygłoszony podczas XII Konferencji "Diagnostyka Maszyn Roboczych i pojazdów - DIAGNOSTYKA 2005" zorganizowanej w Borównie przez Wydział Mechaniczny ATR, dnia 23.06.2005r.

Publikacja 39 - Artykuł Naukowy:
MODELOWANIE SOLARNEJ INSTALACJI HYDRAULICZNEJ W SYSTEMIE 3D MCAD UGS SOLID EDGE V17
Autorzy: Kamil Dziadosz, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski
Artykuł został wygłoszony podczas Konferencji "Eco-Euro-Energia" zorganizowanej przez Wydział Mechaniczny ATR w Bydgoszczy dnia 07.06.2005r.

Publikacja 38 - Artykuł Naukowy:
ODKSZTAŁCENIA WYPRASEK WTRYSKOWYCH Z TWORZYW KOMPOZYTOWYCH
Autorzy: Dr inż. Wojciech ©liwa, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, Kamil Dziadosz
Artykuł został wygłoszony podczas XIII Konferencji "Recyrkulacja w budowie maszyn" zorganizowanej przez Wydział Mechaniczny ATR w Bydgoszczy dnia 17.05.2005r.

Publikacja 37 - Artykuł Naukowy:
WSPOMAGANIE PROTOTYPOWANIA NASADKI POLIMEROWEJ
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Budzyński
Artykuł został wygłoszony podczas XIII Konferencji "Recyrkulacja w budowie maszyn" zorganizowanej przez Wydział Mechaniczny ATR w Bydgoszczy dnia 17.05.2005r.

Publikacja 36 - Artykuł Naukowy:
SYMULACJA NUMERYCZNA ZAGADNIENIA KONTAKTU NA PRZYKŁADZIE PRÓBY ZGINANIA RURY
Autorzy: pchor. Katarzyna Bruszewska, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Budzyński
Artykuł został wygłoszony podczas XXIV Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, majšcej miejsce w dniach 21-22.04.2005r.

Publikacja 35 - Artykuł Naukowy:
ASOCJATYWNA WYMIANA DANYCH POMIĘDZY ©RODOWISKAMI 3D MCAD MID-RANGE, A CAM HI-END, NA PRZYKŁADZIE PROCESU WYTWARZANIA WYBRANEGO PRZEDMIOTU
Autorzy: mgr inż. Jan Nawrocki, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Budzyński, Katarzyna Bruszewska
Artykuł został wygłoszony podczas XXIV Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, majšcej miejsce w dniach 21-22.04.2005r.

Publikacja 34 - Artykuł Naukowy:
ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH
Autorzy: Michał Bachan, mgr inż. Grzegorz Kazimierczak
Artykuł został wygłoszony podczas XXIV Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, majšcej miejsce w dniach 21-22.04.2005r.

Publikacja 33 - Artykuł Naukowy:
SKOMPLIKOWANY MODEL 3D MCAD WOJSKOWEGO SAMOLOTU MY©LIWSKIEGO, NA PRZYKŁADZIE NUMERYCZNEGO ZAPISU KONSTRUKCJI MY©LIWCA GRUMMAN F6F-5 HELLCAT
Autorzy: Szymon Koµcianowski, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Budzyński
Artykuł został wygłoszony podczas XXIV Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, majšcej miejsce w dniach 21-22.04.2005r.

Publikacja 32 - Artykuł Naukowy:
WSTĘP DO ANALIZY MCAE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ KINEMATYKI I DYNAMIKI WOJSKOWEGO POJAZDU GĽSIENICOWEGO, NA PRZYKŁADZIE MODELU MCAD UKŁADU JEZDNEGO WYBRANEGO CZOŁGU PODSTAWOWEGO
Autorzy: Szymon Koµcianowski, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski
Artykuł został wygłoszony podczas XXIV Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, majšcej miejsce w dniach 21-22.04.2005r.

Publikacja 31 - Artykuł Naukowy:
ZŁOŻONY MODEL 3D MCAD OBROTOWEJ SUSZARNI MATERIAŁÓW SYPKICH, JAKO WSTĘP DO ANALIZY MES UKŁADU
Autorzy: mgr inż. Maciej Knuth, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, Piotr Balwisz
Artykuł został wygłoszony podczas XXIV Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, majšcej miejsce w dniach 21-22.04.2005r.

Publikacja 30 - Artykuł Naukowy:
PRZYKŁAD SKOMPLIKOWANEJ GEOMETRII WEJ©CIOWEJ MODELU MES USTERZENIA OGONOWEGO I SKRZYDEŁ SAMOLOTU SPORTOWEGO
Autorzy: Mjr mgr inż. Waldemar Topol, Mjr mgr inż. Dariusz Sokólski, Kamil Dziadosz, Marek Smoczyński
Artykuł został wygłoszony podczas XXIV Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, majšcej miejsce w dniach 21-22.04.2005r.

Publikacja 29 - Artykuł Naukowy:
AGREGOWANIE WIZUALIZACJI RUCHU I STRUKTURY MŁYNA
Autorzy: mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski
Artykuł został wygłoszony podczas X Konferencji Naukowo-Technicznej „Żywienie Człowieka – Inżynieria Maszyn”, zorganizowanej przez WM ATR w Bydgoszczy, majšcej miejsce dnia 10.02.2005r.

Publikacja 28 - Artykuł Naukowy:
ZASTOSOWANIE SYSTEMU 3D MCAD UGS SOLID EDGE V16 DO MODELOWANIA NUMERYCZNEGO RAMOWYCH KONSTRUKCJI NO©NYCH MASZYN PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, Kamil Dziadosz, Marek Smoczyński
Artykuł został wygłoszony podczas X Konferencji Naukowo-Technicznej „Żywienie Człowieka – Inżynieria Maszyn”, zorganizowanej przez WM ATR w Bydgoszczy, majšcej miejsce dnia 10.02.2005r.

Publikacja 27 - Artykuł Naukowy:
MODELOWANIE NUMERYCZNE ELEMENTÓW INSTALACJI HYDRAULICZNYCH MASZYN PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W SYSTEMIE 3D MCAD UGS SOLID EDGE V16
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, inż. Szymon Koµcianowski, Rafał Strzyż
Artykuł został wygłoszony podczas X Konferencji Naukowo-Technicznej „Żywienie Człowieka – Inżynieria Maszyn”, zorganizowanej przez WM ATR w Bydgoszczy, majšcej miejsce dnia 10.02.2005r.

Publikacja 26 - Artykuł Popularno – Naukowy:
BATTLING COMPLEXITY – PROJEKTOWANIE SKOMPLIKOWANYCH PRODUKTÓW W UGS SOLID EDGE V16
Autorzy: mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, Kamil Dziadosz
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu branżowego „MECHANIK” 12/2004

Publikacja 25 - Artykuł Naukowy:
METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGOAutorzy: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr inż. Kazimierz Peszyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam BudzyńskiArtykuł został wygłoszony podczas VIII Konferencji „Postępy w Sterowaniu i Konstrukcji”, zorganizowanej przez ATR w miejscowoµci Mala Lucivna, Słowacja, 2004.

Publikacja 24 - Poster:
SYMULACJA NUMERYCZNA NAJAZDU PODWOZIA SAMOLOTU NA PRZESZKODĘ TERENOWĽ
Autorzy: Kpt. dr inż. Jerzy Małachowski, mgr inż. Adam Budzyński
Poster został przedstawiony podczas III Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 09-12.09.2004r. w Jedlni

Publikacja 23 - Poster:
MODEL NUMERYCZNY WYBRANEJ KONCEPCJI SILNIKA SPALINOWEGO POZBAWIONEGO WAŁU KORBOWEGO, WYKONANY W SYSTEMIE UGS SOLID EDGE V16
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski
Poster został przedstawiony podczas III Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 09-12.09.2004r. w Jedlni

Publikacja 22 - Poster:
METODA GENEROWANIA PARAMETRYCZNYCH BIBLIOTEK 3D MCAD WYBRANYCH ZŁĽCZY PNEUMATYCZNYCH, W SYSTEMIE UGS SOLID EDGE V16
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr inż. Kazimierz Peszyński, Mjr mgr inż. Waldemar Topol, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski
Poster został przedstawiony podczas III Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 09-12.09.2004r. w Jedlni

Publikacja 21 - Poster:
METODA GENEROWANIA PARAMETRYCZNYCH BIBLIOTEK 3D MCAD WYBRANYCH PROFILI MONTAŻOWYCH, W SYSTEMIE UGS SOLID EDGE V16
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, dr inż. Kazimierz Peszyński, Mjr mgr inż. Waldemar Topol, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski
Poster został przedstawiony podczas III Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 09-12.09.2004r. w Jedlni

Publikacja 20 - Poster:
ALGORYTMY GENETYCZNE W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU PROOPTYMALIZACYJNEGO KONCYPOWANIA KONSTRUKCJI ROZDRABNIACZY WIELOTARCZOWYCH, W SYSTEMACH UGS SOLID EDGE V16 I UGS NX2
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Flizikowski, Wojciech Kamyk
Poster został przedstawiony podczas III Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 09-12.09.2004r. w Jedlni

Publikacja 19 - Poster:
PRZYKŁAD PROJEKTOWANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW FORM WTRYSKOWYCH W MODULE MOLD TOOLING SYSTEMU 3D MCAD UGS SOLID EDGE V16
Autor: Rafał Strzyż
Poster został przedstawiony podczas III Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 09-12.09.2004r. w Jedlni

Publikacja 18 - Poster:
MODEL 3D MCAD USTERZENIA OGONOWEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, WYKONANY W SYSTEMIE UGS SOLID EDGE V16
Autorzy: Mjr mgr inż. Waldemar Topol, Kamil Dziadosz
Poster został przedstawiony podczas III Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 09-12.09.2004r. w Jedlni

Publikacja 17 - Poster:
MODELE 3D MCAD WYBRANYCH KONSTRUKCJI LOTNICZYCH, WYKONANE W SYSTEMIE UGS SOLID EDGE - CZĘ©Ć II
Autorzy: Por mgr inż. Karol Budniak, Szymon Koµcianowski, Plut. Pchor. Katarzyna Bruszewska
Poster został przedstawiony podczas III Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 09-12.09.2004r. w Jedlni

Publikacja 16 - Poster:
MODELE 3D MCAD WYBRANYCH KONSTRUKCJI LOTNICZYCH, WYKONANE W SYSTEMIE UGS SOLID EDGE - CZĘ©Ć I
Autorzy: mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, Szymon Koµcianowski, Sylwester Jacko
Poster został przedstawiony podczas III Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 09-12.09.2004r. w Jedlni

Publikacja 15 - Poster:
NOWOCZESNE NARZĘDZIA SYSTEMU UGS SOLID EDGE V16 DO PROJEKTOWANIA TECHNOLOGICZNYCH DETALI ORAZ ICH GNIAZD FORMUJĽCYCH, W BRANŻY WTRYSKIWANIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, Rafał Strzyż
Poster został przedstawiony podczas III Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 09-12.09.2004r. w Jedlni

Publikacja 14 - Poster:
PRZYKŁAD ASOCJATYWNEJ WSPÓŁPRACY SYSTEMU MCAD MID-RANGE UGS SOLID EDGE V16 Z MODUŁEM CAM SYSTEMU HIGH-END UGS UNIGRAPHICS NX2
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, mgr inż. Adam Budzyński, Kamil Dziadosz, Marek Smoczyński
Poster został przedstawiony podczas III Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", majšcego miejsce w dniach 09-12.09.2004r. w Jedlni

Publikacja 13 - Artykuł Naukowy:
NOWOCZESNE METODY KSZTAŁTOWANIA GEOMETRII PROJEKTOWANYCH DETALI ORAZ ICH GNIAZD FORMUJĽCYCH Z ZASTOSOWANIEM WYBRANEGO SYSTEMU 3D MCAD MID-RANGE
Autorzy: Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, mgr inż. Adam Budzyński, mgr inż. Wojciech Bieniaszewski, Rafał Strzyż
Artykuł przygotowany w celu wygłoszenia podczas Konferencji Naukowej „Materiały polimerowe i ich przetwórstwo” na Politechnice Częstochowskiej, w dniach 10-12.10.2004r.

Publikacja 12 - Artykuł Popularno – Naukowy:
METODA INNOWACYJNEGO MODELOWANIA TARCZ ROZDRABNIACZY WIELOTARCZOWYCH Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMÓW 3D MCAD MID-RANGE UGS SOLID EDGE V15 ORAZ HIGH-END UGS UNIGRAPHICS NX2 (UGS I OCHRONA ©RODOWISKA)
Autorzy: Prof. dr hab. inż. J. Flizikowski, mgr inż. Adam Budzyński, W. Bieniaszewski
Artykuł ukazał się nakładem pisma branżowego CAD Magazyn 1/2004

Publikacja 11 - Artykuł Naukowy / Poster:
ZASTOSOWANIE BIBLIOTEKI WYBRANYCH ZŁĽCZY PNEUMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE MODELOWANIA INSTALACJI PNEUMATYCZNYCH W SYSTEMIE 3D MCAD UGS SOLID EDGE V15
Autorzy: Prof. dr hab. inż. J. Flizikowski, dr inż. K. Peszyński, Mjr mgr inż. W. Topol, mgr inż. A. Budzyński, W. Bieniaszewski
Poster został przedstawiony podczas XIV Krajowej Konferencji z udziałem zagranicznym PNEUMA 2004, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny, dnia 16.05.2004r. w Wiktorowie

Publikacja 10 - Artykuł Naukowy:
BIBLIOTEKA MODELI WYBRANYCH ZŁĽCZY PNEUMATYCZNYCH UTWORZONA W PROGRAMIE 3D MCAD UGS SOLID EDGE V15
Autorzy: Prof. dr hab. inż. J. Flizikowski, dr inż. K. Peszyński, Mjr mgr inż. W. Topol, mgr inż. A. Budzyński, W. Bieniaszewski
Artykuł wygłoszono podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich – Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych dnia 15.06.2004r. w Poznaniu, w ramach XIV Krajowej Konferencji z udziałem zagranicznym PNEUMA 2004, zorganizowanej przez Akademię Techniczno-Rolniczš w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny
Artykuł ten ukazał się nakładem biuletynu SIMP: Hydraulika i Pneumatyka 3/2004

Publikacja 9 - Artykuł Naukowy:
ADVANCED 3D MCAD ASSEMBLY ENHANCEMENTS ILLUSTRATED WITH THE „SMART LAB STATION” MODEL, DESIGNED WITH THE UGS SOLID EDGE V15 SYSTEM
Autorzy: W. Topol, A. Budzyński, W. Bieniaszewski
Artykuł wygłoszono podczas VII Seminarium Naukowym Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, dnia 14.05.2004r. w Gdańsku

Publikacja 8 - Artykuł Naukowy:
CYFROWA BIBLIOTEKA 3D MCAD ZNORMALIZOWANYCH PROFILI MONTAŻOWYCH I JEJ ZASTOSOWANIE NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE W SYSTEMIE UGS SOLID EDGE V15
Autorzy: W. Topol, A. Budzyński, W. Bieniaszewski
Artykuł wygłoszono podczas VII Seminarium Naukowym Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, dnia 14.05.2004r. w Gdańsku

Publikacja 7 - Artykuł Popularno-Naukowy:
MODEL 3D PRZESIEWACZA MATERIAŁÓW SYPKICH, WYKONANY W SOLID EDGE V14
Autorzy: W. Bieniaszewski, A. Budzyński, W. Sobkowiak
Artykuł ukazał się nakładem pisma branżowego CAD Magazyn 4/2003

Publikacja 6: Artykuł Naukowy:
ALGORYTM INNOWACJI ROZDRABNIACZY WIELOTARCZOWYCH
Autorzy: Prof. dr hab. inż. J. Flizikowski, W. Bieniaszewski
Artykuł wygłoszono podczas IX Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej .Inżynieria Maszyn - Inżynieria Mechaniczna Żywnoµci., dnia 13.02.2004r. w Bydgoszczy

Publikacja 5 - Poster:
MODELOWANIE POWIERZCHNIOWO - BRYŁOWE ORAZ SYMULACJA PRACY WYBRANEGO PRZESIEWACZA MATERIAŁÓW SYPKICH W SYSTEMIE EDS SOLID EDGE V14
Autorzy: W. Bieniaszewski, A. Budzyński, W. Sobkowiak
Poster został przedstawiony podczas II Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich .ProCAx., majšcego miejsce w dniach 18.21.09.2003r. we Wierzbie

Publikacja 4 - Poster:
MODELOWANIE PRACY PODWOZIA LOTNICZEGO W ©RODOWISKACH MCAD EDS SOLID EDGE V14 ORAZ MSC.VISUALNASTRAN 4D
Autorzy: J. Małachowski, A. Budzyński
Poster został przedstawiony podczas II Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich .ProCAx., majšcego miejsce w dniach 18.21.09.2003r. we Wierzbie

Publikacja 3 - Artykuł Popularno . Naukowy:
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA ©RODOWISKA SOLID EDGE V14
DO MODELOWANIA PRZEDNIEGO PODWOZIA PODPOROWEGO SAMOLOTU
Autor: A. Budzyński
Artykuł ukazał się nakładem biuletynu Mechanik 4/2003

Publikacja 2 - Artykuł Naukowy:
MODEL NUMERYCZNY WYBRANEGO PRZESIEWCZA ZBUDOWANY Z ZASTOSOWANIEM ©RODOWISKA SOLID EDGE V14
Autorzy: W. Bieniaszewski, A. Budzyński, K. Kuta:
Artykuł zaprezentowany podczas Konferencji Naukowej .Recyrkulacja 2003. odbywajšcej się w dniach 17-18.06.2003r. w ATR Bydgoszcz.

Publikacja 1 - Artykuł Popularno-Naukowy:
MODELOWANIE PODWOZIA SAMOLOTU W SOLID EDGE V14
Autor: A. Budzyński
Artykuł ukazał się nakładem pisma branżowego CAD Magazyn 10/2002