Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

15-16.06.2007r. Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.


Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (www.wme.wat.edu.pl) po raz kolejny zorganizował Seminarium Kół Naukowych Mechaników. Była to XXVI edycja tej uroczystości. Ze względu na znaczne tradycje współpracy KNSE z WME WAT, obecność Członków Koła na Seminarium było oczywista. (Fot. 124, Fot. 125, Fot. 126). W skład delegacji KNSE wchodzili:
   - Karol Korwel,
   - Maciej Warneński,
   - Michał Bachan,
   - Adam Budzyński.Fot. 124. Delegacja KNSE w sali honorowej „Omnia Pro Patra” (z łaciny: „Wszystko dla Ojczyzny”).
Fot. 125. Członkowie Koła przed Główną Tablicą gmachu Sztabu WAT.
Fot. 126. Delegacja KNSE przed wejściem głównym do WME WAT.


Delegaci KNSE wygłosili następujące dwa artykuły naukowe:

1.Niezgoda T., Budzyński A., Bachan M., Urbaś Z.: „Wykorzystanie metod zaawansowanej parametryzacji MCAD osiągalnych w systemie Solid Edge v19, na przykładzie wybranej konstrukcji”.

W pracy przedstawiono przykład praktycznego zastosowania zaawansowanych metod parametryzacji złożonego zespołu części, osiągalnych w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge v19. Rozważania zaprezentowano na przykładzie modelu rzeczywistego obiektu – kasy pancernej do przechowywania broni krótkolufowej. Dzięki sparametryzowaniu najważniejszych wielkości cechujących dany model (wielkości o charakterze metrologicznym, skalarnym i logicznym) w krótkim czasie wygenerować można zapis konstrukcji wręcz dowolnego wariantu wyrobu. Powoduje to znaczne przyspieszenie procesu projektowo – konstrukcyjnego, m.in. przez eliminację manualnej edycji zapisu konstrukcji (czasochłonnej i sprzyjającej powstawaniu błędów). Producent stosujący omawiane metody jest w stanie wprowadzać swe produkty na rynek szybciej od konkurencji i za wyższą cenę.

2.Niezgoda T., Korwel K., Warneński M., Budzyński A.: „Ocena zastosowania formatu JT jako nowoczesnego sposobu wymiany i prezentacji danych 3D MCAD”.

W pracy przedstawiono ocenę praktycznego zastosowania nowoczesnego formatu JT, służącego do wymiany i prezentacji danych MCAD w warunkach rozproszonego biura konstrukcyjnego. W ramach genezy, przedstawiono szereg głównych problemów, odczuwalnych we współczesnej branży inżynierskiej, dotyczących wymiany złożonych danych MCAD, pomiędzy poszczególnymi instytucjami przemysłowymi, wzajemnie ze sobą współpracującymi. Opisano szereg korzyści, wynikających ze stosowania najpopularniejszego i bardzo zaawansowanego formatu pośredniego Parasolid. Zauważono jednak kilka aspektów ww. zagadnienia, które uznano za godne dalszego rozwoju. Wobec powyższego opisano sposób importu oraz eksportu danych z zastosowaniem formatu JT – najnowszego rozwiązania typu Translation Tool, opatentowanego i wdrażanego przez UGS Corp. Udowodniono, iż zastosowanie JT umożliwia wymianę danych na niespotykanym dotąd poziomie – zarówno pod względem zakresu danych podlegających wymianie, elastyczności prowadzenia tego procesu, jak również stopnia oraz jakości kompresji danych. Zaakcentowano również przydatność formatu JT do poglądowej prezentacji danych (z zastosowaniem specjalistycznych i bezpłatnych przeglądarek, jak również standardowych dokumentów MS Office).

Uczestnicy i Jurorzy XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników WAT, często akcentowali nowoczesność zagadnień prezentowanych w Artykułach KNSE.
Wielkim zaszczytem była prośba Kierownika Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej (WME WAT) Pana Płk Prof. dr hab. inż. Tadeusza Niezgody (Fot. 127), aby delegacja Koła przybliżyła aspekty działalności KNSE podczas zebrania naukowego Pracowników ww. Katedry.


Fot. 127. Delegacja KNSE w gabinecie Pana Płk Prof. dr hab. inż. Tadeusza Niezgody – Kierownika Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej, WME WAT


Na podstawie werdyktu Jury oraz Komitetu Naukowego XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników, wygłoszone artykuły KNSE zostały nagrodzone następującymi nagrodami:
1. „Dyplom uznania dla K. Korwel, M. Warneńskiego, M. Bachana oraz A. Budzyńskiego za prezentację i walory inżynierskie przedstawionych artykułów”.
2. „Dyplom dla A. Budzyńskiego za zajęcie II Miejsca w Konkursie na Najlepszą Pracę w Kategorii Doktorantów”.

Wygłoszenie swych artykułów podczas tak prestiżowego Seminarium umożliwił KNSE dalsze nawiązywanie owocnych kontaktów naukowych, a także integrację z wojskowymi elitami naukowymi.