Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

10.02.2005r. Przedstawiciele KNSE wzięli aktywny udział w X Konferencji Naukowo-Technicznej „Żywienie Człowieka – Inżynieria Maszyn”, zorganizowanej przez Wydział Mechaniczny Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.


Tematyka konferencji dotyczyła m.in. postępów w konstruowaniu, analizowaniu oraz wytwarzaniu maszyn przemysłu chemicznego i spożywczego. Wobec powyższego Członkowie KNSE przedstawili podczas Konferencji następujące cztery artykuły naukowe:

Flizikowski J., Budzyński A., Bieniaszewski W., Kościanowski Sz., Strzyż R.: „Modelowanie numeryczne elementów instalacji hydraulicznych maszyn przemysłu chemicznego w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V16”,

Flizikowski J., Budzyński A., Bieniaszewski W., Dziadosz K., Smoczyński M.: „Zastosowanie systemu CAD UGS Solid Edge V16 do modelowania numerycznego ramowych konstrukcji nośnych maszyn przemysłu chemicznego”,

Flizikowski J., Bieniaszewski W., Budzyński A.: „Agregowanie wizualizacji ruchu i struktury młyna”,

X Konferencja Naukowo-Technicznej „Żywienie Człowieka – Inżynieria Maszyn” została zorganizowana na terenie hali widowiskowo-sportowej „Łuczniczka”. Podczas trwania konferencji, na terenie „Łuczniczki” miały również miejsce:

Targi maszyn i urządzeń dla piekarstwa, cukiernictwa i gastronomii INTERPIEK – POLGASTRO 2005.


Wobec powyższego Członkowie KNSE przygotowali oraz obsługiwali targowe stoisko Akademii Techniczno-Rolniczej, na której prezentowano ofertę Uczelni skierowaną dla Przemysłu.

Główny organizator X Konferencji „Żywienie Człowieka – Inżynieria Maszyn”, Kierownik Katedry Maszyn Spożywczych i Ochrony Środowiska – Pan Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski wystosował na ręce Władz KNSE Dyplom.

Ów uroczysty dokument zawiera podziękowania za wkład KNSE w wartość merytoryczną Konferencji oraz organizację wystawy ATR podczas targów INTERPIEK. Dyplom został wystawiony imiennie na nastepujących Członków KNSE:
- Wojciech Bieniaszewski,
- Kamil Dziadosz,
- Szymon Kościanowski,
- Marek Smoczyński,
- Rafał Strzyż.

Udział Przedstawicieli KNSE w X Konferencja Naukowo-Technicznej „Żywienie Człowieka – Inżynieria Maszyn” oraz targach INTERPIEK 2005 przyczynił się do dalszej popularyzacji osiągnięć Koła Naukowe Solid Edge w środowisku akademickim oraz przemysłowym w skali regionu i kraju.