Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

12.04.2007r. Przedstawiciele KNSE wzięli udział w Światowej Premierze systemu CAD/CAM/CAE/PDM UGS NX5.


Polska prezentacja najnowszej, piątej, wersji systemu UGS Unigraphics NX, miała charakter Światowej Premiery – wszystko za sprawą globalnych różnic czasowych.
System UGS Unigraphics NX (www.ugs.pl) jest potężnym zbiorem rozwiązań numerycznych dedykowanych branżom CAD, CAM i CAE.
NX uważany jest za standardowy system w najbardziej wymagających branżach współczesnego przemysłu: lotniczej, motoryzacyjnej, stoczniowej, obronnej, medycznej, AGD oraz narzędziowej.
W wersji UGS Unigraphics NX5 (Fot. 115) wprowadzono wiele nowoczesnych narzędzi, mających ugruntować dominującą pozycję systemu. Główne zmiany zaszły w następujących obszarach zastosowań:
Design, Styling, Drafting:
-blokowy, wspólny dla wszystkich modułów interfejs użytkownika,
-wydajniejsza integracja z systemem Teamcenter,
-szybki dostęp do części standardowych poprzez paletę Reuse Library,
-nowe narzędzia do „Reverse Engineering” pozwalające na budowanie krzywych w modelu w formacie STL (Rapid Surfacing),
-poprawa funkcjonalności krzywych i powierzchni swobodnych,
-dodanie w szkicowniku funkcji Offset Curve oraz Make Corner,
-nowe asocjatywne narzędzia modelowania Instance Geometry, Circular Blend Curve, Offset Emboss,
-nowe Mating Conditions w module Assemblies,
-Active Mockup – przejście z Teamcenter Visualisation do NX,
-możliwości bezpośredniego exportu do maszyny zarysu krzywych tworzących rozkrój w module Sheet Metal,
-nowy sposób zarządzania formatkami rysunkowymi,

Symulacja – CAE:
-wydajne narzędzia do generacji siatki MES pozwalające na „meshowanie” złożeń i modeli z nieciągłościami geometrycznymi,
-nowe typy analiz dostępne w NX Nastran,
-analizy materiałów anizotropowych – laminatów,
-migracja danych CAE z I-Deas do NX,
Projektowanie narzędzi:
-Mold Wizard:
-Project Template Configurations – pozwalające na powtórne użycie raz zdefiniowego układu formy i części standardowych,
-nowy mechanizm analizy kolizji pomiędzy wybranymi typami elementów (np. układem chłodzenia i wypychaczami),
-tworzenie wzorców dla układu chłodzenia, również przestrzennego,
-Progressive Die Wizard:
-analiza możliwości rozformowania części (jako wynik otrzymuje się rozłożony „na płasko” profil oraz kształt części w pośrednich etapach gięcia),
-nowy mechanizm analizy kolizji pomiędzy elementami,
-Swap Part – obróbka numeryczna części giętej,

Wytwarzanie – CAM:
-nowy sposób definicji ruchów nietnących, ujednolicony dla operacji frezowania płaskiego i wierszowania,
-nowa strategia wykańczająca Streamline Toolpath, pozwala na obróbkę obszaru zdefiniowanego przez dowolną ilość krzywych lub krawędzi położonych w dwóch prostopadłych kierunkach,
-nowa strategia 5-cio osiowa Variable Axis Z-level,
-Tilt Angle – odchylenie narzędzia w strategii Contour Profile,
-Optimized Cut Levels – optymalizacja poziomów cięcia w Z-Level,
-kompensacja średnicy narzędzia w strategiach Cavity Milling, Face Milling, Planar Milling,
-Face Milling Manual Cut Pattern – nowe możliwości manualnego prowadzenia narzędzia w strategii Face Milling,
-Generic Motion Controler - moduł pozwalający na programowanie ruchów nietnących dookoła części, np. ruchów sondy pomiarowej lub nietnących ruchów narzędzia.
-lepsza identyfikacja obiektów w module Holemaking,
-nowy nawigator w module Holemaking pozwalający na łatwiejsze programowanie obróbki,
-CSE – nowy software zintegrowany z dotychczasową symulacją ISV, pozwalający on na bezpośrednią symulację kodu NC.


Fot. 115. Dyrektor Techniczny UGS Polska – Pan Marcin Makowski podczas prezentacji nowości NX5 Mold Wizard.