Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

13-14.12.2006r. Przedstawienie aktualnych prac oraz dorobku KNSE podczas „I Międzyuczelnianego Seminarium Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich”.


Seminarium to zostało zorganizowane przez Instytut Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu (www.pwsz.kalisz.pl).
Podczas spotkania wysłuchano wielu wykładów oraz przedstawiono szereg prac dotyczących ogólnie rozumianej inżynierii wytwarzania.
Przedstawiciele Koła wygłosili następujące referaty:
a)„Sukcesy Koła Naukowego Solid Edge osiągnięte z zastosowaniem oprogramowania UGS Solid Edge” (Fot. 113),
b)„Numeryczne metody estymacji dokładności wyprasek na wybranych etapach projektowania i wytwarzania” (Fot. 114).
Znaczące miejsce podczas seminarium zajął wykład Prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusza Ratajczyka (Politechnika Warszawska) nt. maszyn, robotów i centrów pomiarowych stosowanych w technikach wytwarzania.
Reasumując, udział KNSE w opisywanym Seminarium uznać należy za wyjątkowo udany.
Organizatorzy Seminarium, wystosowali na rzecz Delegacji KNSE Oficjalne Podziękowanie za wzięcie udziału w tym ważnym wydarzeniu.Fot. 113. Prezentacja dorobku KNSE uczestnikom Seminarium.
Fot. 114. Demonstracja wyników wybranych badań naukowych.