Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

19-21.04.2006r. Delegacja KNSE uczestniczyła w XXV Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym WAT.


Na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie zorganizowano jubileuszowe, XXV Seminarium Kół Naukowych Mechaników (www.wme.wat.edu.pl). Na tak dostojnej uroczystości nie mogło zabraknąć delegacji KNSE. Przedstawiciele Koła Naukowego Solid Edge zaprezentowali i wygłosili następujące artykuły:

Niezgoda T., Budzyński A., Bieniaszewski W., Kościanowski Sz., Bachan M.: „Kompletna biblioteka 3D MCAD podstawowych łączników gwintowych wykonana według polskich standardów konstrukcyjnych w systemie UGS Solid Edge v18”

W pracy przedstawiono metodę wykonania elastycznej biblioteki numerycznej wybranych normaliów konstrukcyjnych 3D MCAD, z zastosowaniem systemu UGS Solid Edge v18. W jej skład wchodzą wszystkie rodzaje i typoszeregi śrub, podkładek oraz nakrętek, uwzględnione we wszystkich Polskich Normach 2006: PN-EN ISO, PN-EN i PN-M. Zaprezentowano metodę tworzenia sparametryzowanych modeli bazowych łączników gwintowych z jednoczesnym przyporządkowywaniem wartości wymiarów do zmiennych systemowych. Możliwe kombinacje wartości zmiennych, wyczerpujące wszelkie postaci geometryczne typoszeregów łączników, uwzględnionych w odpowiedniej normie, umieszczono w tekstowym pliku wsadowym. Model wybranego wariantu łącznika gwintowego zostaje wygenerowany poprzez przekształcenie modelu bazowego w pochodny, co zachodzi po przesłaniu do pliku MCAD odpowiedniej kombinacji zmiennych, odpowiadającej rodzajowi łącznika, który Użytkownik zechce umieścić w zespole 3D. Zaakcentowano korzyści wynikające ze stosowania opisywanej biblioteki, m.i. poprzez opis możliwych przykładów zautomatyzowania prac konstrukcyjnych.

Niezgoda T., Bachan M. Bieniaszewski W., Budzyński A., Kościanowski Sz.: „Biblioteka numeryczna wybranych normaliów, stosowanych podczas konstruowania form wtryskowych, wykonana w module Mold Wizard systemu CAD/CAM/CAE/PDM UGS Unigraphics NX4”

W artykule przedstawiono sposób utworzenia biblioteki numerycznej wybranych części standardowych, stosowanych podczas wspomaganego komputerowo procesu konstruowania form wtryskowych. Elastyczna biblioteka „KNSE – NX Mold Wizard - Library” jest przeznaczona dla użytkowników modułu Mold Wizard systemu UGS Unigraphics NX4. Bibliotekę wykonano na podstawie oferty wybranego producenta normaliów, którego uważa się za najpopularniejszego na polskim rynku narzędziowym. Zasoby biblioteki obejmują modele bryłowe następujących komponentów: płyty, słupy i tuleje prowadzące, pierścienie centrujące, dysze wtryskowe oraz wypychacze. Elementy składowe biblioteki mogą być w łatwy sposób aktualizowane w przypadku zmian oferty producenta normaliów. Zasoby biblioteki mogą rozszerzyć oryginalną bazę normaliów standardowych, zabudowanych w module Mold Wizard systemu UGS Unigraphics NX4. Zastosowanie opisanej biblioteki lub bibliotek funkcjonujących w podobny sposób może przyczynić się do zwiększenia wydajności oraz elastyczności pracy polskich konstruktorów form wtryskowych oraz ich zagranicznych kooperantów.

Członkowie KNSE po wygłoszeniu referatów skorzystali z możliwości zapoznania się z parkiem maszynowym Wydziału Mechanicznego WAT, w tym z ruchomym stanowiskiem dydaktycznym w postaci Polskiego Czołgu Podstawowego PT-91M Twardy (Fot. 96, 97).


Fot. 96. Delegacja KNSE na tle Polskiego Czołgu Podstawowego PT-91M Twardy
Fot. 97. Członkowie KNSE zwrócili uwagę na złożoność nowoczesnego pancerza reaktywnego czołgu PT-91M TwardyPodczas trwania XXV Seminarium Kół Naukowych Mechaników WAT, wielokrotnie podkreślano nowoczesność i uniwersalność rozwiązań zaprezentowanych w pracach autorstwa KNSE. Skutkiem powyższego, było przyznanie KNSE przez Komitet Naukowy Seminarium następujących nagród (Fot. 98, 99):

1.„Dyplom uznania dla W. Bieniaszewskiego, M. Bachana, W. Bieniaszewskiego oraz A. Budzyńskiego za prezentację i walory inżynierskie przedstawionych artykułów”

2.„Dyplom dla A. Budzyńskiego za zajęcie I Miejsca w Konkursie na Najlepszą Pracę w Kategorii Doktorantów”

Fakt wzięcia udziału KNSE w XXV Seminarium Kół Naukowych, WM WAT, umożliwił Członkom Koła dalszą integrację z wojskowymi ośrodkami naukowymi, a także prezentację i popularyzację swych osiągnięć na arenie ogólnopolskiej.


Fot. 98. Uroczysta chwila wręczania Dyplomów i Nagród dla KNSE – dokonał tego osobiście Dziekan Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, Pan Płk Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kałdoński
Fot. 99. Delegacja KNSE z dumą prezentuje otrzymane Dyplomy i Nagrody, po Ceremonii Zakończenia XXV Seminarium Kół Naukowych, WM WAT