Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

24.11.2004r. Członkowie KNSE przeprowadzili pokaz numerycznego wspomagania konstruowania form odlewniczych oraz analizy procesu ich wypełniania. Zastosowano software MCAD UGS Solid Edge i CAE MPA Mold 6.0.


Pokaz został przeprowadzony dla studentów II roku st. dz. mgr w ramach zajęć laboratoryjnych przedmiotu „Odlewnictwo”. Zaproszenie dla Członków KNSE o wzięcie udziału w zajęciach i dokonanie pokazu wystosował prowadzący przedmiot – Pan dr inż. Andrzej Skibicki, z Katedry Inżynierii Materiałowej WM ATR (www.atr.bydgoszcz.pl).

Podczas pokazu przedstawiono następujące zagadnienia:
- import do środowiska Solid Edge Draft pliku płaskiego w formacie .dwg (zapis numeryczny 2D odlewu w postaci docelowej),
- wykonanie w środowisku Solid Edge Part modelu 3D odlewu (w postaci docelowej) na podstawie danych 2D,
- izotropowe przeskalowanie odlewu (skurcz odlewniczny),
- wykonanie prefabrykatu tj. modelu 3D wykonanego na podstawie geometrii detalu rozbudowanego o naddatki odlewnicze, powierzchnie podziału i pochylenia formierskie,
- dobudowanie kanałów doprowadzających: radialnych, obwodowe-go, głównego osiowego z gniazdem wlewowym, a także osiowego wypływowego,
- wykonanie pomiarów wybranych własności fizycznych prefabrykatu oraz odlewu w postaci docelowej,
- zbudowanie formy odlewniczej w środowisku Solid Edge Assembly z automatycznym wygenerowaniem modeli 3D gniazd formujących oraz rdzeni odlewniczych,
- wykonanie asocjatywnej technologicznej dokumentacji płaskiej,
- przeprowadzenie numerycznej analizy wypełniania gniazda formującego w systemie CAE MPA Mold 6.0.

W ramach podziękowania, Pan dr inż. Andrzej Skibicki wystosował na ręce władz KNSE Dyplom z Wyrazami Podziękowania.

Pokaz zastosowania systemów Solid Edge V16 oraz MPA Mold 6.0 w specyficznej branży wytwórczej umożliwił słuchaczom zaznajomienie się z wciąż zwiększającymi się możliwościami nowoczesnych narzędzi numerycznych.