Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

12.09.2004r Kolejna publikacja Koła Naukowego Solid Edge na łamach prestiżowego biuletynu "MECHANIK"


Pismo "MECHANIK" (www.mechanik.hosting.pl) należy do grona elitarnych biuletynów z branży mechanicznej w Polsce. Wydawany jest przez Agendę Wydawniczą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP.

W numerze "MECHANIKA" oznaczonym 8/9 2004r. opublikowano następujący artykuł popularno-naukowy autorstwa Członków Koła Naukowego Solid Edge:

Bieliński M., Budzyński A., Bieniaszewski W., Strzyż R.: "Nowoczesne narzędzia systemu UGS Solid Edge V16 do projektowania technologicznych detali oraz ich gniazd formujących, w branży wtryskiwania materiałów polimerowych"

Link do Publikacje 13 Artykuł ten został przygotowany w celu wygłoszenia podczas Konferencji Naukowej "Materiały polimerowe i ich przetwórstwo" na Politechnice Częstochowskiej, w dniach 10-12.10.2004r.

W artykule przedstawiono wybrane metody zautomatyzowania czynności konstrukcyjnych 3D MCAD, związanych z procesem modelowania technologicznych detali, wykonywanych docelowo metodą wtryskiwania tworzyw polimerowych:

- analiza kształtu detalu i jakości jego powierzchni,
- modelowanie złożonych fragmentów typowych detali (kratek głośnikowych i wentylacyjnych, żeber pojedynczych, sieci żeber, występów montażowych),
- kopiowanie operacji MCAD o ustalonych wartościach parametrów, na przykładzie cechy powodującej wygenerowanie pary złożonych występów montażowych w łączonych detalach,
- samoczynne generowanie występów montażowych w odpowiednich detalach, z chwilą ich wejścia w skład odpowiedniego zespołu części, w którym zostaną połączone łącznikami gwintowymi,
- automatyczne wykrywanie lokalizacji ścianek detalu o zbyt małym kącie pochylenia, względem płaszczyzny podziału gniazda,
- wykrywanie ścianek detalu, docelowo kształtowanych przez stempel i matrycę gniazda formującego,
- wykrywanie krawędzi podziału, generowanie powierzchni podziału.

Poza tym, przedstawiono metodę asocjatywnego dostosowywania się geometrii modelu 3D MCAD gniazda formującego, z chwilą wprowadzenia zmian w kształcie modelu detalu lub w wyniku zamiany modelu detalu na całkowicie inny detal.

Dziękujemy Redakcji prestiżowego biuletynu "MECHANIK" za opublikowanie artykułu autorstwa Członków KNSE!