Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

12.05.2004r Seminarium KNSE w firmie OKT w Bydgoszczy.


Firma OKT Polska jest polską filią koncernu OKT (www.okt.com), jednego z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie.

Seminarium, przeprowadzone dla Dyrekcji OKT Polska przez Koło Naukowe Solid Edge, nosiło nazwę: „Projektowanie elementów wykonywanych metodą wtrysku tworzyw sztucznych oraz modelowanie form wtryskowych w Solid Edge V15”

Przedstawiono możliwości stosowania systemu Solid Edge w nowoczesnej narzędziowni, ze szczególnym uwzględnieniem technologicznego konstruowania detali, wykonywanych metodą wtrysku tworzyw sztucznych. Podczas Seminarium poruszono następujące zagadnienia:

- narzucanie jedno- lub dwustronnych pochyleń, baryłkowatości lub siodłowatości detali już podczas pierwszej operacji wyciągnięcia normalnego lub obrotowego, a także podczas następnych wyciagnięć lub wycięć,
- naprawa obiektów powierzchniowych, zaimportowanych np. w postaci plików .igs lub .sat z innych systemów 3D MCAD,
- analiza pochyleń ścian detalu względem płaszczyzny jego podziału (automatyczne wykrywanie lic matrycowych i stemplowych, lic pionowych, lic o niedostatecznym kącie pochylenia i tzw. lic mieszanych),
- nowoczesne narzędzia służące do modelowania standardowych elementów detali, wykonywanych metodą wtrysku tworzyw sztucznych (wsporniki montażowe, otwory wentylacyjne, żebra pojedyncze, sieci żeber, krawędzie montażowe, zatrzaski, itd.),
- analiza krzywizny detalu, z wykrywaniem minimalnego promienia krzywizny,
- wykrywanie krawędzi podziału,
- tworzenie powierzchni podziału,
- metody nadawania niesymetrycznego skurczu detalu,
- modelowanie form wtryskowych z uwzględnieniem bibliotek normaliów,
- symulacja otwierania wybranej formy wtryskowej,
- metody automatycznego tworzenia dokumentacji 2D form wtryskowych na podstawie modeli 3D.

Podczas spotkania wymieniono wiele doświadczeń, związanych z modelowaniem 3D MCAD form wtryskowych.

Branża tworzywowa i narzędziowa są szczególnie istotne w Bydgoszczy i okolicach, ze względu na znaczną koncentrację w regionie działających w tych branżach firm. Wobec powyższego, Wydział Mechaniczny Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy, w tym Koło Naukowe Solid Edge, funkcjonują na terenie tzw. bydgoskiego zagłębia narzędziowego.

Istnieje więc znaczny popyt rynku pracy na młodych inżynierów, posługujących się biegle metodami numerycznego modelowania technologicznych detali i form wtryskowych. Z tego względu kontakty KNSE z firmą OKT nabierają istotnego znaczenia.

Dziękujemy Dyrekcji firmy OKT Polska za zaproszenie!