Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

18.04.2004r Poprowadzenie przez KNSE zajęć Podyplomowego Studium Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich (PSKWPI) w Katedrze Sterowania i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym ATR.


Przedstawiciele KNSE mieli zaszczyt poprowadzić zajęcia podczas Podyplomowego Studium Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich (PSKWPI) w Katedrze Sterowania i Konstrukcji. Fakt ten był miał miejsce dzięki oficjalnemu zaproszeniu kierownika PSKWPI Pana Dr inż. K. Peszyńskiego.

Podczas zajęć zaprezentowano możliwości następujących systemów 3D MCAD: mid-range UGS Solid Edge oraz hi-end UGS Unigraphics NX2.

Poruszono przede wszystkim następujące zagadnienia:

- modelowanie powierzchni swobodnych,
- kompleksowa parametryzacja detalu i zespołów części,
- modelowanie elementów giętych z blach,
- tworzenie elementów form wtryskowych,
- wykonywanie asocjatywnej dokumentacji 2D na podstawie modeli 3D, ze szczególnym uwzględnieniem elastyczności dokumentów 2D,
- analiza kinematyczna i dynamiczna zespołów części.

Większość Słuchaczy PSKWPI pracuje na co dzień w systemach 3D MCAD, w tym Solid Edge i Unigraphics. Wobec powyższego spotkanie to było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń, dotyczących posługiwania się wymienionymi aplikacjami inżynierskimi.

Dziękujemy Kierownictwu Podyplomowego Studium Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich WM ATR za zaproszenie!