Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

13.02.2004r Czynny udział Członków KNSE w IX Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Inżynieria Maszyn – Inżynieria Mechaniczna Żywności” w ATR Bydgoszcz


IX Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria Maszyn – Inżynieria Mechaniczna Żywności” została zorganizowana przez Katedrę Maszyn Spożywczych i Ochrony Środowiska z Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej.

Podczas konferencji zaprezentowano i wygłoszono Artykuł Naukowy, autorstwa Prof. dr hab. inż. Józefa Flizikowskiego, Kierownika Katedry Maszyn Spożywczych i Ochrony Środowiska WM ATR oraz Wojciecha Bieniaszewskiego, Prezesa Koła Naukowego Solid Edge.

Prof. dr hab. inż. J. Flizikowski, W. Bieniaszewski: „Algorytm innowacji rozdrabniaczy wielotarczowych”.

W Artykule zaprezentowano możliwość sprzężenia procedury algorytmów genetycznych wspomagania innowacji konstrukcji młynów wielotarczowych, przez arkusz kalkulacyjny, ze środowiskiem MCAD UGS Solid Edge V15. Treści zaprezentowane w Pracy zyskały uznanie Uczestników Konferencji. Artykuł Naukowy zaprezentowano również w postaci Posteru.

Poza tym, przedstawiono wybrane osiągnięcia KNSE w zakresie modelowania układów mechanicznych, możliwych do zastosowania w inżynierii żywności.

Prezentacja KNSE spotkała się z życzliwym przyjęciem Uczestników Konferencji.

Dziękujemy Katedrze Maszyn Spożywczych i Ochrony Środowiska WM ATR za zaproszenie!Fot. 39. Uczestnicy IX Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Inżynieria Maszyn – Inżynieria Mechaniczna Żywności” ATR Bydgoszcz w towarzystwie Mentora Konferencji – Prof. dr hab. inż. Józefa Flizikowskiego, Kierownika Katedry Maszyn Przemysłu Spożywczego i Chemicznego, WM ATR (pierwszy z lewej)