Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

31.01.2004r Seminarium KNSE podczas Fordońskich Impresji Kulturalno – Naukowych „Z komputerem w XXI wiek!” w Bydgoszczy.


Członkowie Koła Naukowego Solid Edge poprowadzili seminarium popularno – naukowe pod nazwą „Komputerowy system wspomagana projektowania i konstruowania Solid Edge V15 – przyszłość przemysłu już dziś!”. Spotkanie to było integralną częścią Fordońskich Impresji Kulturalno – Naukowych „Z komputerem w XXI wiek!”.

Uroczystość została zorganizowana we współdziałaniu z następującymi instytucjami:

- UGS PLM Solutions,
- Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych (SNPPiT)
- Rada Osiedla Nowy Fordon,
- Rada Osiedla Stary Fordon.

Celem spotkań tego typu jest aktywizowanie młodzieży mieszkającej na osiedlu Fordon, przede wszystkim młodzieży szkół średnich. Poza tym istotne jest również podtrzymanie tradycji lotniczych osiedla Fordon i jego mieszkańców - znana powszechnie jest Fordońska Szkoła Szybowcowa.

Podczas wykładu zademonstrowano:

- możliwości tworzenia parametrycznych modeli wirtualnych części, budowania ich złożeń, a także wykonywania asocjatywnej dokumentacji płaskiej (na przykładzie modelu przedniego podwozia podporowego wojskowego samolotu transportowego),
- sposoby automatyzacji wybranych czynności podczas tworzenia i edycji dużych i bardzo dużych parametrycznych złożeń części,
- zastosowanie wybranych bibliotek systemowych,
- najnowsze relacje przestrzenne,
- symulacje ruchu swobodnego (bez założonych relacji) - kontakt przerywany,
- modele 3D samolotów i śmigłowców, autorstwa członków KNSE.

Wykład KNSE wzbudził duże zainteresowanie młodych mieszkańców osiedla Fordon. Zadawano wiele pytań dotyczących zaprezentowanego materiału. Usłyszano wiele pozytywnych wypowiedzi pod adresem możliwości zademonstrowanego oprogramowania.

Można mieć zatem pewność, że dzięki tego typu przedsięwzięciom, działania członków KNSE wpływają pozytywnie na wizerunek medialny Wydziału Mechanicznego ATR, zarówno wśród studentów i pracowników Uczelni, a także wśród osób nie mających z Uczelnią bezpośredniego kontaktu.

Uważa się, że tego typu działania, mające pewien charakter pracy u podstaw, są bardzo ważne dla Uczelni w dobie zbliżającego się niżu demograficznego, a jeszcze ważniejsze dla młodego pokolenia Polaków, wkraczających jednocześnie do Europy, jak i w dorosłe życie.

Organizatorów spotkania wręczyli Dyplomy pamiątkowe następującym Przedstawicielom KNSE:

- Wojciech Bieniaszewski
- Rafał Strzyż
- Marek Smoczyński
- Tomasz Chociszewski

Dziękujemy Organizatorom Spotkania za zaproszenie!