Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

16.12.2003r Seminarium KNSE w firmie MAKRUM S.A. w Bydgoszczy.


Przedstawiciele KNSE przeprowadzili szkolenie wśród pracowników Działu Konstrukcyjnego Pomorskich Zakładach Budowy Maszyn MAKRUM S.A. (www.makrum.com.pl). Szkolenie dotyczyło filozofii i metod konstruowania maszyn, stosowanych w Solid Edge V14 i V15.

Szkolenie przeprowadzono w wyniku zaproszenia KNSE do MAKRUM wystosowanego przez następujące osoby:

- Jerzy Majnert – Główny Technolog,
- Maciej Knuth – Dyrektor Działu Przygotowania Dokumentacji Technicznej.

Pracowników firmy przeszkolono w zakresie następujących zagadnień:

- budowanie dużych parametrycznych zespołów 3D,
- modelowanie elementów giętych z blach,
- automatyczne tworzenie dokumentacji 2D z modeli 3D,
- tworzenie parametrycznych modeli 3D z plików 2D zaimportowanych z innych systemów,
- import/export informacji tekstowej pomiędzy bazą danych, a dowolnym modułem Solid Edge (przede wszystkim Draft),
- import/export wartości zmiennych alfanumerycznych pomiędzy arkuszem kalkulacyjnym, a SE, głównie Part i Assembly.

Po zakończeniu szkolenia wyrażano opinie o potrzebie dalszego doskonalenia współpracy pomiędzy KNSE i MAKRUM. S. A. Świadczy to dobrze o postrzeganiu umiejętności członków Koła Naukowego Solid Edge przez profesjonalistów przemysłowych w jednej z ważniejszych firm regionu.

Dziękujemy Dyrekcji firmy MAKRUM za zaproszenie!