Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

05.12.2003 Wystąpienie KNSE podczas Uroczystego Zebrania Koła Uczelnianego SIMP ATR.


Przedstawiciele KNSE wzięli udział w Uroczystym Zebraniu Koła Uczelnianego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich KU SIMP ATR (http://wm.atr.bydgoszcz.pl/simp).

Podczas Zebrania uroczyście przyjęto w poczet SIMP następujących członków KNSE:

- Wojciech Bieniaszewski – Prezes KNSE,
- Krzysztof Kuta – Sekretarz, Skarbnik KNSE,
- Wojciech Sobkowiak – PR Manager KNSE.

Przedstawiciele KNSE zaprezentowali przygotowany specjalnie na tę okazję referat:
„Model numeryczny wybranej koncepcji silnika spalinowego pozbawionego wału korbowego”.

Podczas referatu przedstawiono awangardową koncepcję kinematyczną silnika spalinowego - wynalazku zastrzeżonego Opisem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej nr 15l 290 -znamiennego m.in. tym, że:

- zamiana ruchu posuwisto zwrotnego tłoka na ruch obrotowy wału odbiorczego odbywa się bez zastosowania pary kinematycznej wykorbienie – korbowód,
- pracujące naprzeciwlegle tłoki połączone są sztywnymi łącznikami,
- do zamiany ruchów wykorzystuje się krzyżak łączący gniazda przegubów łączników tłokowych z tarczami wału odbiorczego,
- wyjątkowo korzystny jest stosunek mocy układu do jego gabarytów.

Przedstawiono modyfikację układu zaproponowaną przez członków KNSE – zastąpienie krzyżaka tarczą ślizgową. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest zmiana liczby par tłoków bez kompletnego demontażu układu, a także wyeliminowano element poddany względnie dużym obciążeniom zmęczeniowym.

Przedstawiono model numeryczny układu, wykonany w Solid Edge V15 (Fot. 36), a także wykonano symulację pracy mechanizmu – zarówno zagadnienia właściwego (tłoki napędzają wał), jak i odwrotnego (wał napędza tłoki). Zaprezentowano sposób numerycznego pomiaru położenia, przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia wybranych elementów układu (Fot. 37), a także weryfikacji wartości występujących w nich naprężeń (Fot. 38).Fot. 36. Model numeryczny silnika spalinowego o awangardowej koncepcji kinematycznejFot. 37. Pomiary wartości parametrów kinematycznych wybranych elementów modelu numerycznego silnika spalinowego o awangardowym układzie kinematycznymFot. 38. Pomiary wartości naprężeń zredukowanych, występujących podczas pracy modelu silnika o awangardowym układzie kinematycznym

Poza demonstracją referatu przedstawiono zgromadzonym dotychczasowy dorobek Członków Koła Naukowego Solid Edge, polegający przede wszystkim na szerzeniu wśród studentów WM ATR wiedzy na temat posługiwania się nowoczesnymi aplikacjami CAx, współpracy z instytucjami naukowymi i przemysłowymi, publikowaniu prac naukowych i artykułów popularno – naukowych, zdobywaniu certyfikatów umiejętności w posługiwaniu się aplikacjami CAx, a także braniu udziału w ważnych seminariach naukowych i przemysłowych.

Zademonstrowano również zebranym najciekawsze projekty, autorstwa Członków KNSE. Należy zauważyć, że słuchacze wyrażali się bardzo pozytywnie, zarówno na temat wysłuchanego referatu, jak i całości dorobku naukowego Członków Koła Naukowego Solid Edge.

Dziękujemy KU SIMP ATR za zaproszenie!