Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

15 – 18.10.2003 Udział w VII Konferencji Naukowo Technicznej „Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania” w ośrodku WAT - Rynia.


Aktyw Koła Naukowego Solid Edge wziął czynny udział w VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Programy MES w Komputerowym Wspomaganiu Analizy, Projektowania i Wytwarzania”, zorganizowanej przez Zakład Mechaniki Ogólnej z Wydziału Mechanicznego WAT (www.wme.wat.edu.pl). Uroczystość miała miejsce w Wojskowym Domu Wczasowym w Ryni.

Jednym z głównych powodów pobytu Członków KNSE na Konferencji było zorganizowanie i poprowadzenie trzydniowych warsztatów pod nazwą: „Zastosowanie programu MCAD EDS Solid Edge V14 do tworzenia geometrii parametrycznej dla aplikacji FEA, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania powierzchni swobodnych” (Fot. 25).Fot. 25. Warsztaty komputerowe MCAD, zorganizowane przez Członków KNSE cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła znaczna liczba odwiedzającychFot. 26. Prorektor WAT ds. Nauki Płk Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda wraz z Młodzieżą

Dodatkowo, wygłoszono referat „Analiza numeryczna dynamiki podwozia samolotu transportowego, przeprowadzona w Solid Edge i vNastran 4D”, którego współautorem jest Prorektor WAT ds. Naukowych, Płk Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda (Fot. 26). Poza tym członkowie KNSE współuczestniczyli w wystąpieniu Dyrektora ds. Solid Edge firmy Unigraphics Solutions, (będącej producentem Solid Edge), Dyr. Wojciecha Zduna, pt. „Kompatybilność i skalowalność aplikacji Solid Edge”. (Fot. 27).Fot. 27. Przedstawiciele KNSE podczas wystąpienia

Wysłuchano wielu referatów z zakresu modelowania 3D CAx, autorstwa takich sław Nauki Polskiej, jak: M. Dacko (WAT), T. Niezgoda (WAT), S. Dobrociński (AMW) i T. Niezgodziński (PŁ). Dzięki udziałowi w VII Konferencji MES WAT, aktyw KNSE miał możliwość wzbogacania merytorycznego i medialnego wizerunku Wydziału Mechanicznego ATR wśród elit Nauki Polskiej (Fot. 28).Fot. 28. Dorobek naukowy przedstawicieli KNSE doceniły największe autorytety polskiej nauki, odwiedzając wielokrotnie zorganizowane przez Koło Warsztaty Solid Edge V14: (od lewej) dr inż. J. Jachimowicz (Instytut Lotnictwa), Prof. dr hab. inż. T. Niezgodziński oraz Prof. dr hab. inż. K. Kowal - Michalska (Politechnika Łódzka)

Komitet Naukowy oraz Komitet Organizacyjny VII Konferencji wysoko oceniły udział merytoryczny i osobisty przedstawicieli KNSE, o czym świadczą następujące wyróżnienia:

- Dyplom dla A. Budzyńskiego za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepszy referat, za pracę pt. „Analiza numeryczna dynamiki podwozia samolotu transportowego, przeprowadzona w Solid Edge i vNastran 4D”,

- Dyplom dla W. Bieniaszewskiego za wydatną pomoc Komitetowi Organizacyjnemu,

- Dyplom dla W. Sobkowiaka za wydatną pomoc Komitetowi Organizacyjnemu.

Dziękujemy Komitetowi Naukowemu i Organizacyjnemu za możliwość wzięcia udziału w Konferencji, a także za przyznane wyróżnienia!