Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

01-02.10.2003r Szkolenie Studentów Indywidualnych WAT w zakresie posługiwania się nowymi narzędziami w Solid Edge V14


Na zaproszenie Prorektora WAT ds. Naukowych, Płk Prof. dr hab. inż. Tadeusza Niezgody, przedstawiciele KNSE przeprowadzili dwudniowe szkolenie Studentów Indywidualnych Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Szkolenie prowadzono w Zakładzie Mechaniki Ogólnej (ZMO) na Wydziale Mechanicznym WAT (www.wme.wat.edu.pl), gdzie oprogramowanie Solid Edge używane jest już od wczesnych wersji software’u. Upgrade do najnowszej 14. wersji nastąpił w ZMO WAT pod koniec września bieżącego roku.

Zakres szkolenia obejmował:

- omówienie struktury programu,
- przedstawienie filozofii modelowania w Solid Edge V14,
- przegląd podstawowych metod modelowania bryłowego,
- wybrane metody modelowania powierzchniowego,
- zasady budowania parametrycznych złożeń części,
- wykonywanie asocjatywnej dokumentacji 2D.
- przykłady generowania typowych części maszyn i przeprowa-dzanie ich obliczeń sprawdzających (Engineering Handbook).

Przeszkolono następujących studentów indywidualnych (Fot. 23):

- pchor. plut. Sylwester Jacko (Wydział Mechatroniki),
- pchor. st. kpr. Katarzyna Bruszewska (Wydział Mechaniczny),
- pchor. st. kpr. Bartłomiej Pondel (Wydział Mechaniczny),
- pchor. st. kpr. Mirosław Wesołowski (Wydział Mechaniczny).

Szkolenie odbywało się w towarzystwie Kierownika Pracowni Komputerowej ZMO WAT, kpt. dr inż. Jerzego Małachowskiego. Wydarzenia te uświetnili swoją osobą Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju WAT Płk Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda (Fot. 24) oraz Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Mechanicznego Płk Prof. dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz.

Przedstawiciele najwyższych władz WAT pozytywnie ocenili zarówno celowość szkolenia, a także jego efekty wyrażające się w jakości samodzielnych prac 3D przeszkolonych studentów. Wyrażano poglądy o dalszym zacieśnianiu współpracy pomiędzy WAT i KNSE.

Dziękujemy Wydziałowi Mechanicznemu WAT za zaproszenie!Fot. 23. Efekty szkolenia swoich studentów przez KNSE sprawdził Pan Rektor Płk Prof. dr hab. inż. Tadeusz NiezgodaFot. 24. Studenci indywidualni WM WAT, przeszkoleni przez przedstawicieli KNSE w posługiwaniu się nowoczesną aplikacją CAD, jaką jest Solid Edge V14