Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...



Współpraca:


Statystyka



Projekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

20.05.2003r Oficjalne rozpoczęcie współpracy KNSE z Działem Głównego Technologa Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy.


Reprezentacja KNSE została przyjęta przez Głównego Technologa WZL Nr 2, Mjr mgr inż. Waldemara Topola (Fot. 1.). Podczas spotkania określono kierunki przyszłej współpracy, dotyczącej wymiany doświadczeń, w zakresie posługiwania się systemem 3D MCAD UGS Solid Edge. Program SE wykorzystywany jest w WZL Nr 2 (www.wzl2.mil.pl) przede wszystkim do wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej i remontowej samolotów wojskowych i cywilnych. Nawiązano wobec powyższego ścisłą współpracę z Kierownikiem Sekcji Konstruktorów WZL Nr 2, mgr inż. Grzegorzem Śliwińskim (Fot. 2.), a także z Dowódcą Działu Kontroli Jakości, Mjr mgr inż. Piotrem Kowalewskim (Fot. 3.)



Fot. 1. Nawiązanie współpracy KNSE z Głównym Technologiem WZL 2



Fot. 2. Kurtuazyjne spotkanie Przedstawicieli KNSE z Kierownikiem Sekcji Konstruktorów WZL 2, w hangarze wystawowym



Fot. 3. Nawiązanie współpracy KNSE z Dowódcą Działu Kontroli Jakości WZL 2