Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

Strona główna


Koło Naukowe Solid Edge (KNSE)

Uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (UTP) w Bydgoszczy
Wydział Mechaniczny, Katedra Eksploatacji Maszyn
ul. Kaliskiego 7, 85-791 Bydgoszcz
Kontakt: tel. (52) 340-82-05, fax (52) 340-84-95
e-mail: adam.budzynski@knse.pl
kom. 603-11-99-37
logo KNSE
WWW: www.knse.pl
Opiekun: Adam Budzyński
 
 


Historia KNSE

Koło Naukowe Solid Edge (KNSE) powstało 2003 roku na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy (ówczesnej Akademii Techniczno – Rolniczej). Głównym czynnikiem implikującym powstanie Koła był fakt, iż podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych związanych z tematyką MCAD przedstawia się jedynie niewielki fragment wiadomości, które inżynier XXI wieku powinien posiadać. Postanowiono więc powołać Organizację Studencką, zrzeszającą przyszłych inżynierów, świadomych ogromnej roli narzędzi MCAD we współczesnym przemyśle oraz - z tego tytułu - pragnących rozwijać swą wiedzę w tym zakresie.

Głównym celem działalności KNSE jest poszerzanie wiedzy Studentów i doskonalenie ich umiejętności związanych z posługiwaniem się nowoczesnymi programami służącymi do komputerowego wspomagania projektowania i konstruowania w branży mechanicznej, (ang. Mechanical Computer Aided Design, MCAD).

Od początku działalności Koła stosowanym programem do komputerowego wspomagania projektowania jest UGS Solid Edge. Wyboru takiego dokonano ze względu na oferowaną przez Solid Edge optymalną kombinację szerokiego wachlarza możliwości, wydajności, przystępności oraz łatwości podczas nauki oraz zastosowania. Argumentem przemawiającym za wyborem Solid Edge jest fakt wciąż wzrastającej liczby jego komercyjnych użytkowników w województwie kujawsko-pomorskim.

Z czasem „zasoby informatyczne” KNSE znacznie się rozwinęły do następującego portfolio (stan na kwiecień 2007):
a) UGS Solid Edge – system MCAD/CAE klasy średniej („mid-range”),
b) UGS NX CAM Express – system CAM, będący dopełnieniem Solid Edge o rozwiązania z zakresu komputerowego wspomagania wytwarzania CAM, zapożyczone bezpośrednio z systemu klasy „hi-end” UGS NX,
c) UGS Femap – system CAE, służący do prowadzenia obliczeń z zakresu wytrzymałości materiałów, analiz modalnych, zjawisk termicznych, elektromagnetyzmu itd.

Systemy Solid Edge, NX CAM Express i Femap są komponentami zintegrowanego rozwiązania oferowanego przez korporacji UGS pod nazwą Velocity Series.
d)UGS Unigraphics NX – jeden z najpotężniejszych na świecie systemów CAD/CAM/CAE/PDM, będący wręcz standardem w przemyśle obronnym, lotniczym, samochodowym i narzędziowym.

Działalność Koła trwa nieprzerwanie do dziś.
Zarząd KNSE jest dumny z faktów, iż działalność Koła powoduje:
-zwiększenie zainteresowania Studentów nowoczesnymi narzędziami CAx,
-samodzielne publikowanie przez Studentów artykułów naukowych (wraz z wygłoszeniem podczas konferencji) oraz artykułów popularno – naukowych w czołowych polskich biuletynach branżowych. Czynnik ten przyczynia się do radykalnego wzrostu poziomu nauczania na Wydziale Mechanicznym UTP,
-znacznie lepsze przygotowanie Członków Koła do pracy w branży MCAD, niż miałoby to miejsce jedynie dzięki obowiązkowym zajęciom dydaktycznym,
-zauważanie Studentów oraz ich dorobku przez przedstawicieli Przemysłu, dzięki czemu Absolwenci UTP – Członkowie KNSE z powodzeniem znajdują pracę związaną z kierunkiem kształcenia.

Logo KNSE (przedstawiające godło Polskich Sił Powietrznych oraz sylwetkę myśliwca MiG - 29A Fulcrum) nawiązuje do lotniczych tradycji Bydgoszczy, technicznych osiągnięć polskich inżynierów oraz wojennych sukcesów pilotów spod znaku biało-czerwonej szachownicy.


Główne aspekty działalności edukacyjnej Koła Naukowego Solid Edge (KNSE):

-wprowadzanie młodzieży studenckiej do ogólnie rozumianej tematyki komputerowo wspomaganego projektowania i konstruowania na przykładzie pracy z systemem 3D MCAD UGS Solid Edge.
-powyższe realizowane jest poprzez prowadzenie zarówno zajęć wykładowych, jak również ćwiczeń. Szczegółowo omawia się wybrane zagadnienia MCAD, jak np. modelowanie wyprasek i elementów giętych z blach, modelowanie powierzchniowe, zastosowanie parametryczności w konstruowaniu, tworzenie rozbudowanych zespołów części, analizy wytrzymałościowe i modalne, projektowanie form wtryskowych oraz elektrod EDM, automatyczne tworzenie i aktualizowanie dokumentacji wykonawczych i złożeniowych, wymiana danych, profesjonalne wizualizacje, itd.).
-publikowanie artykułów naukowych, dotyczących tematyki MCAD podczas ogólnopolskich Konferencji Naukowych m.in. w Wojskowej Akademii Technicznej, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Częstochowskiej, itd. Do kwietnia 2007 na koncie KNSE znajduje się 31 recenzowanych publikacji, większość artykułów publikowanych przez Koło zdobywa podczas konferencji Pierwsze Nagrody.
-publikowanie artykułów popularno – naukowych, dotyczących tematyki MCAD w czołowych polskich biuletynach branżowych, np. „Mechanik”, „Design News”, „Napędy i Sterowanie”, „Przegląd Mechaniczny”, „TS Raport”, „Tworzywa sztuczne i chemia” itd. Do kwietnia 2007 opublikowano 38 artykułów popularno-naukowych.
-udział w Członków Koła w Profesjonalnych Szkoleniach, dotyczących wydajnej pracy z Solid Edge, NX CAM Express, Femap oraz Unigraphics NX, organizowanych przez producenta oprogramowania – firmę UGS, oraz polskich Partnerów Handlowych UGS,
-eksponowanie oficjalnych sukcesów Koła – do kwietnia 2007 Członkowie koła otrzymali ponad 80 Dyplomów, Wyróżnień oraz Certyfikatów ukończenia szkoleń CAD, CAM, CAE,
-popularyzowanie dokonań Studentów – Członków KNSE poprzez umieszczanie ich projektów na oficjalnej stronie Koła: www.knse.pl.
Na tej stronie znajduje się m.in. ponad 2000 (słownie: dwa tysiące) obrazów rastrowych przedstawiających Projekty Studentów wykonane w Solid Edge (stan na miesiąc kwiecień 2007).
Czynnik ten jest pomocny dla Pracodawców podczas poszukiwania (jako przyszłych Pracowników) Studentów, którzy na wczesnym etapie swej edukacji opanowali złożone zagadnienia związane z konstruowaniem obiektów z danej branży),

- bardzo bliska współpraca z czołowymi polskimi instytucjami z branży MCAD, tj.
   a)UGS Polska: polska filia producenta oprogramowania Solid Edge,
   b)GM System: czołowa polska firma wdrażająca Solid Edge w przemyśle,
   c)Servodata: wyłączny polski dystrybutor profesjonalnych kart graficznych dedykowanych dla branży MCAD (PNY NVIDIA Quadro),
   d)3Dconnexion Polska: polska filia producenta profesjonalnych manipulatorów 3D (np. Space Pilot, Space Traveler, Space Navigator),
   e)ProCAx (Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich) – najbardziej prestiżowa polska organizacja branżowa skupiająca przedstawicieli świata Nauki, Przemysłu oraz Dostawców Oprogramowania.
-współpraca z ośrodkami przemysłowymi używającymi oprogramowania UGS Solid Edge oraz UGS Unigraphics NX (np. WZL2, MAKRUM, Formet, OSKA, BYFAUCH, OBRUSN, Politech, MARIBO, Impuls, Solbus, Kolejowe Zakłady Łączności, ALPLAST), celem wymiany doświadczeń, jak również ułatwienia Studentom odbycia przydatnych praktyk oraz szybkiego znalezienia właściwej pracy,
-integrowanie członków Koła z przedstawicielami branży MCAD (zarówno akademickimi, jak też z przemysłu) podczas oficjalnych uroczystości: Ogólnopolskie Spotkania Użytkowników Solid Edge, Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx, itd.,
-współpraca z innymi kołami naukowymi i zbliżonym profilu działalności, np.
   a)„Koło Naukowe Mechaników” z Wojskowej Akademii Technicznej,
   b)Koło Naukowe „POLIMER” z Politechniki Warszawskiej,
   c)Koło Naukowe „MECHANIK” z Politechniki Gdańskiej,
-aktywny udział Koła w popularnych wydarzeniach przemysłowych o charakterze międzynarodowym, np. Międzynawowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL, Międzynarodowe Targi Poznańskie – Salon Obrabiarek i Narzędzi MACHTOOL, Międzynarodowe Targi Produkcji i Technologii PROTECH, Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON, Sympozjum Techniczne PLASTECH, itd.