Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

06-07.04.2006r. Członkowie KNSE wzięli czynny udział w anglojęzycznej konferencji „The IXth International Science Seminar of Students and Young Mechanical Engineers“, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej


Delegacja KNSE już po raz kolejny wzięła udział w „Międzynarodowym Seminarium Naukowym Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników” na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej (www.pg.gda.pl). Jak co roku, w Seminarium uczestniczyło wielu przedstawicieli Uczelni oraz Instytutów, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Przedstawiciele KNSE przedstawili i wygłosili następujące publikacje naukowe:

Woropay M., Budzyński A., Bieniaszewski W., Kościanowski Sz., Bachan M.: „Complete 3D MCAD library of main fasteners, based on Polish Drawing Standards requirements (PN), dedicated for a UGS Solid Edge v18 system”

Woropay M., Bachan M., Bieniaszewski W., Budzyński A., Kościanowski Sz.: „Digital library of chosen injection mold standard parts, dedicated for the CAD/CAM/CAE UGS Unigraphics NX4 software system”

Ostatniego dnia spotkania zorganizowano ceremonię wręczenia nagród (Fot. 94, 95), dla najlepszych prac, przedstawionych podczas Seminarium.


Fot. 94. Przedstawiciele KNSE w oczekiwaniu na rozpoczęcie ceremonii wręczenia nagród po zakończeniu „The IXth International Science Seminar“
Fot. 95. Członkowie KNSE w towarzystwie Pana Dr Inż. Jerzego Wojciechowskiego, Opiekuna Koła Naukowego „MECHANIK” z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej


Ze względu na fakt, że obydwie prace autorstwa KNSE prezentowały możliwie wysoki poziom merytoryczny, Gdański Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP wyróżnił je:

„Nagrodą za najlepsze referaty, dotyczące praktycznego zastosowania wiedzy inżynierskiej”

Poza tym, wszyscy Członkowie KNSE, biorący dział w „The IXth International Science Seminar of Students and Young Mechanical Engineers“ otrzymali Dyplomy Pamiątkowe:
- Wojciech Bieniaszewski,
- Michał Bachan,
- Szymon Kościanowski,
- Adam Budzyński.

Udział KNSE w Seminarium na Politechnice Gdańskiej przyczynił się do dalszego spopularyzowania działalności Koła na inżynierskiej arenie krajowej i zagranicznej.