Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

17.05.2005r. Udział Przedstawicieli KNSE w XIII Konferencji „Recyrkulacja w budowie maszyn” oraz w Konferencji „Eco-Euro-Energia”, które zostały zorganizowane przez Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy.


Przedstawiciele KNSE ponownie wzięli aktywny udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym. Tematyka obydwu konferencji jest niezwykle aktualna i ważna, ponieważ:
- problematyka recyrkulacji staje się jednym z wiodących zagadnień, którymi zajmuje się współczesna nauka oraz wyzwań dla obecnych technologii przemysłowych,
- coraz większa jest opłacalność odzyskiwania materiałów z produktów już wytworzonych,
- w zauważalnym tempie wyczerpują się materiałowe oraz energetyczne złoża kopalne,
- wzrasta ekonomiczność stosowania odnawialnych źródeł energii.


XIII Konferencja „Recyrkulacja w budowie maszyn” miała miejsce dnia 17.05.2005r. na ATR w Bydgoszczy (www.atr.bydgoszcz.pl). Podczas tej konferencji Członkowie KNSE wygłosili następujące artykuły:

1.Flizikowski J., Bieniaszewski W., Budzyński A.: „Wspomaganie prototypowania nasadki polimerowej”,

2.Śliwa W., Budzyński A., Bieniaszewski W., Dziadosz K.: „Odkształcenia wyprasek wtryskowych z tworzyw kompozytowych”.

Merytoryczny poziom prac przedstawionych przez Członków KNSE został wysoko oceniony przez Komitet Naukowy Konferencji.

Dowodem powyższego jest Dyplom uznania wręczony przez Przewodniczącego Komitetu Naukowego Pana Prof. dr hab. inż. Józefa Flizikowskiego.


Konferencja „Eco-Euro-Energia” została zorganizowania na terenie ATR dnia 07.06.2005r. W ramach aktywnego uczestnictwa w konferencji, Przedstawiciele KNSE wygłosili następujący artykuł:

1.Dziadosz K., Budzyński A., Bieniaszewski W., Flizikowski J.: „Modelowanie solarnej instalacji hydraulicznej w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V17”.

Udział Przedstawicieli KNSE w tych konferencjach stał się możliwością poznania współczesnych trendów pro-ekologicznych we współczesnej nauce, a także okazją do popularyzacji stosowania narzędzi CAx, zarówno w nauce, jak i w przemyśle.