Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

21-22.04.2005r. Przedstawiciele KNSE wzięli aktywny udział w XXIV Seminarium Kół Naukowych Mechaników (SKN WAT) na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.


Członkowie Koła Naukowego Solid Edge przez cały czas swej działalności podejmują wysiłki zmierzające do dalszej popularyzacji swego dorobku naukowego oraz popularno – naukowego.

Bez wątpienia udział Przedstawicieli KNSE w XXIV Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej (www.wme.wat.edu.pl) był okazją do zaprezentowania w skali kraju swych osiągnięć naukowych.

Co więcej, branie udziału w ogólnopolskich seminariach kół naukowych dodatkowo udoskonala wizerunek medialny Wydziału Mechanicznego ATR w środowisku akademickim Polski.

Członkowie KNSE podczas XXIV SKN zaprezentowali aż siedem prac:

1.Topol W., Sokólski D., Dziadosz K., Smoczyński M.: „Przykład skomplikowanej geometrii wejściowej modelu MES usterzenia ogonowego i skrzydeł samolotu sportowego”,

2.Knuth M., Budzyński A., Bieniaszewski W., Balwisz P.: „Złożony model 3D MCAD obrotowej suszarni materiałów sypkich, jako wstęp do analizy MES układu”,

3.Kościanowski Sz., Budzyński A., Bieniaszewski W.: „Wstęp do analizy MCAE wybranych zagadnień kinematyki i dynamiki wojskowego pojazdu gąsienicowego, na przykładzie modelu MCAD układu jezdnego czołgu podstawowego”,

4.Kościanowski Sz., Bieniaszewski W., Budzyński A.: „Skomplikowany model 3D MCAD wojskowego samolotu myśliwskiego, na przykładzie numerycznego zapisu konstrukcji myśliwca Grumman F6F-5 Hellcat”,

5.Bachan M., Kazimierczak G.: „Analiza numeryczna MES procesu wytwarzania wypraski z uwzględnieniem przetwórczych odkształceń skurczowych”,

6.Nawrocki J., Bieniaszewski W., Budzyński A., Bruszewska K.: „Asocjatywna wymiana danych pomiędzy środowiskami 3D MCAD mid-range, a CAM hi-end, na przykładzie procesu wytwarzania wybranego przedmiotu”,

7.Bruszewska K. Budzyński A., Bieniaszewski W.: „Symulacja numeryczna zagadnienia kontaktu na przykładzie próby zginania rury”.

Prace przedstawione przez Członków Koła Naukowego Solid Edge zostały wysoko ocenione przez Komitet Naukowy XXIV SKN WAT.

Dowodem powyższego są Dyplomy dla Przedstawicieli KNSE:

- za walory inżynierskie ogółu prac prezentowanych podczas Seminarium,

- za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszą pracę wśród doktorantów.

Dokument został osobiście wystawiony przez Dziekana Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, Pana Płk Prof. dr hab. inż. Tadeusza Kałdońskiego.

Fakt ten świadczy, iż cel popularyzacji KNSE w krajowym środowisku akademickim jest wciąż osiągany.