Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

21-25.03.2005r. Przedstawiciel KNSE – Prezes Mgr inż. Wojciech Bieniaszewski uczestniczył w szkoleniu „NX3 MECHANICAL FREE FORM FEATURE – modelowanie zaawansowanych powierzchni swobodnych w systemie UGS Unigraphics NX3”.


Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez firmę UGS w Warszawie (www.ugs.pl).
System UGS Unigraphics NX3 należy do grupy systemów CAD/CAM/CAE z grupy „hi-end”, co w aspekcie modelowania powierzchniowego oznacza, że jest programem służącym m.in. do modelowania najbardziej skomplikowanych kształtów.

W inżynierskiej praktyce konstruktorskiej w coraz większym stopniu stosuje się powierzchnie o geometrii, którą trudno opisać matematycznie. Sytuacje te mają miejsce w tzw. inżynierii odwrotnej oraz podczas modelowania obiektów ze szczególnym uwzględnieniem czynników estetycznych.
Kwestie stylistyczne mają ogromne znaczenie przede wszystkim w gałęziach przemysłu, należących do branży samochodowej oraz dóbr konsumenckich codziennego użytku. W cyklu życia produktu w coraz większym stopniu uwzględnia się pracę artystów plastyków oraz specjalistów z zakresu ergonomii.
Współcześni inżynierowie coraz częściej pracują więc z powierzchniami, których kształt zostaje narzucony „ręcznie”, w wyniku kolejnego zbliżania się do optimum narzuconego np. przez projektanta – stylistę. Powierzchnie takie można zaliczyć do grupy powierzchni swobodnych.

Po tygodniowym szkoleniu, Prezes KNSE mgr inż. Wojciech Bieniaszewski zdał egzamin sprawdzający, po czym otrzymał oficjalny certyfikat znajomości metod modelowania złożonych powierzchni swobodnych w systemie UGS Unigraphics NX3.

Uważa się, iż poznanie metod profesjonalnego konstruowania powierzchni swobodnych w nowoczesnym systemie komputerowym jest nieodzowne we współczesnej praktyce inżynierskiej.