Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

11-12.10.2004r Członkowie KNSE wzięli czynny udział w Konferencji pn. „Materiały Polimerowe i ich Przetwórstwo” zorganizowanej przez Katedrę Tworzyw Sztucznych i Zarządzania Produkcją z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.


Celem wizyty Przedstawicieli KNSE było wygłoszenie artykułu naukowego pt.:

Bieliński M., Budzyński A., Bieniaszewski W., Strzyż R.: „Nowoczesne narzędzia systemu UGS Solid Edge V16 do projektowania technologicznych detali oraz ich gniazd formujących, w branży wtryskiwania materiałów polimerowych”

W artykule przedstawiono wybrane metody zautomatyzowania czynności konstrukcyjnych 3D MCAD, związanych z procesem modelowania technologicznych detali, wykonywanych docelowo metodą wtryskiwania tworzyw polimerowych:
- analiza kształtu detalu i jakości jego powierzchni,
- modelowanie złożonych fragmentów typowych detali (kratek głośnikowych i wentylacyjnych, żeber pojedynczych, sieci żeber, występów montażowych),
- kopiowanie operacji MCAD o ustalonych wartościach parametrów, na przykładzie cechy powodującej wygenerowanie pary złożonych występów montażowych w łączonych detalach,
- samoczynne generowanie występów montażowych w odpowiednich detalach, z chwilą ich wejścia w skład odpowiedniego zespołu części, w którym zostaną połączone łącznikami gwintowymi,
- automatyczne wykrywanie lokalizacji ścianek detalu o zbyt małym kącie pochylenia, względem płaszczyzny podziału gniazda,
- wykrywanie ścianek detalu, docelowo kształtowanych przez stempel i matrycę gniazda formującego,
- wykrywanie krawędzi podziału, generowanie powierzchni podziału.

Poza tym, w pracy przedstawiono metodę asocjatywnego dostosowywania się geometrii modelu 3D MCAD gniazda formującego, z chwilą wprowadzenia zmian w kształcie modelu detalu lub w wyniku zamiany modelu detalu na całkowicie inny detal.

Komitet Naukowy Konferencji wysoko ocenił merytoryczną wartość pracy KNSE, o czym świadczą wyróżnienia przyznane Członkom Koła z rąk Pana Prof. dr hab. inż. Józefa Koszkula, które otrzymali:
- Wojciech Bieniaszewski
- Rafał Strzyż
- Adam Budzyński
- cała społeczność KNSE

Możliwość wzięcia udziału w tak nobilitującej konferencji była dla Członków KNSE wspaniałą okazją do poznania Autorytetów Naukowych z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, jak również zaprezentowania w elitarnym gronie własnych osiągnięć.

Dziękujemy Katedrze Tworzyw Sztucznych i Zarządzania Produkcją z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej (http://kpts.pcz.czest.pl) za możliwość wzięcia udziału w Konferencji oraz za wspaniałe Wyróżnienia!