Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

09-12.09.2004r Udział Przedstawicieli KNSE w III Forum Integracyjnym Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx, w Jedlni


Już po raz kolejny Członkowie Koła Naukowego Solid Edge mieli zaszczyt i przyjemność wziąć czynny udział w corocznym Forum Stowarzyszenia ProCAx. Jest to niepowtarzalna okazja do spotkania i nawiązywania kontaktów w polską elitą ze środowisk zajmujących się praktycznym stosowaniem, unowocześnianiem i popularyzowaniem narzędzi numerycznych CAx (Fot. 65).Fot. 65. Przedstawiciele KNSE w otoczeniu Dyrektorów firm, zajmujących się wdrażaniem systemu UGS Solid Edge w polskim przemyśle
Fot. 66. Inauguracja "Warsztatów Solid Edge" poprowadzonych wspólnie przez KNSE i przewodniczącego Stowarzyszenia ProCAx, Płk dr inż. Jana Bisa (WAT)


Dla Przedstawicieli Koła Naukowego Solid Edge, obecność na Forum Stowarzyszenia ProCAx jest szczególnie istotna, ponieważ biorą w nim udział profesjonaliści z najważniejszych instytucji akademickich i przemysłowych, działających w branży CAx w kraju.

Podczas trwania III Forum ProCAx, do dyspozycji KNSE oddano wspaniałą salę. W tejże sali Przedstawiciele KNSE zorganizowali wraz z Przewodniczącym ProCAx, Płk dr inż. Janem Bisem (WAT), czterodniowe warsztaty (Fot. 66):

"Wykorzystanie programu Solid Edge V16 do modelowania złożonych części i zespołów".

Poza tym, Członkowie KNSE poprowadzili wraz z Dyrektorem Linii Biznesowej Solid Edge w UGS Polska prezentację:

"Aktualne rozwiązania UGS CAx dla różnych segmentów przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem wymiany danych pomiędzy systemami mid-range Solid Edge i high-end Unigraphics NX2".

Członkowie Koła Naukowego Solid Edge współorganizowali również jedną z sesji III Forum Stowarzyszenia ProCAx, tj.:

"Aspekty wdrożeń systemów inżynierskich".

Głównymi elementami tej sesji były wystąpienia Przedstawicieli zaprzyjaźnionych z KNSE bydgoskich zakładów przemysłowych:

- MAKRUM S.A. (www.makrum.pl), w osobie Pana Mirosława Balcera,
- Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy (www.wzl2.mil.pl), w osobie Pana Krzysztofa Jaworskiego.
Nawiązano ścisłą współpracę z wieloma Autorytetami polskiej Nauki, przede wszystkim z Panią Prof. dr hab. inż. Barbarą Putz z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (Fot. 67). Nawiązana współpraca dotyczy problematyki modelowania 3D MCAD złożonych powierzchni swobodnych.Fot. 67. Delegacja KNSE w rozmowie z Panią Prof. dr hab. inż. Barbarą Putz
Fot. 68. Wygłaszanie referatu autorstwa Członków KNSE podczas III Forum ProCAx


Przedstawiciele KNSE z dumą zademonstrowali (Fot. 68) na III Forum ProCAx swój dorobek naukowy i popularno-naukowy. Przedstawiono w formie posterów 11 (słownie: jedenaście) prac, tj.:

Flizikowski J., Bieniaszewski W., Budzyński A., Dziadosz K., Smoczyński M.: "Przykład asocjatywnej współpracy systemu MCAD mid-range UGS Solid Edge V16 z modułem CAM systemu high-end UGS Unigraphics NX2"

Bieliński M., Budzyński A., Bieniaszewski W., Strzyż R.: "Nowoczesne narzędzia systemu UGS Solid Edge V16 do projektowania technologicznych detali oraz ich gniazd formujących, w branży wtryskiwania materiałów polimerowych"

Budzyński A., Bieniaszewski W., Kościanowski Sz., Jacko S.: "Modele 3D MCAD wybranych konstrukcji lotniczych, wykonane w systemie UGS Solid Edge - część I"

Kościanowski Sz., Budniak K., Bruszewska K.: "Modele 3D MCAD wybranych konstrukcji lotniczych, wykonane w systemie UGS Solid Edge - część II"

Topol W., Dziadosz K.: "Model 3D MCAD usterzenia ogonowego samolotu sportowego, wykonany w systemie UGS Solid Edge V16"

Strzyż R.: "Przykład projektowania wybranych elementów form wtryskowych w module MOLD TOOLING systemu 3D MCAD UGS Solid Edge V16"

Flizikowski J., Bieniaszewski W., Flizikowski A., Kamyk W.: "Algorytmy genetyczne w komputerowym wspomaganiu prooptymalizacyjnego koncypowania konstrukcji rozdrabniaczy wielotarczowych, w systemach UGS Solid Edge V16 i UGS NX2"

Flizikowski J., Peszyński K., Topol W., Budzyński A., Bieniaszewski W.: "Metoda generowania parametrycznych bibliotek 3D MCAD wybranych profili montażowych, w systemie UGS Solid Edge V16"

Flizikowski J., Peszyński K., Topol W., Budzyński A., Bieniaszewski W.: "Metoda generowania parametrycznych bibliotek 3D MCAD wybranych złączy pneumatycznych, w systemie UGS Solid Edge V16"

Flizikowski J., Budzyński A., Bieniaszewski W.: "Model numeryczny wybranej koncepcji silnika spalinowego pozbawionego wału korbowego, wykonany w systemie UGS Solid Edge V16"

Małachowski J., Budzyński A.: "Symulacja numeryczna najazdu podwozia samolotu na przeszkodę terenową"

Udział w III Forum Integracyjnym Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx był dla Członków KNSE wspaniałą okazją do zaprezentowania elitom polskiego środowiska CAx swoich osiągnięć naukowych, a także do dalszego doskonalenia wizerunku medialnego Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.