Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

30.07.2004r Koło Naukowe Solid Edge przeprowadziło Seminarium 3D MCAD w Firmie PESA S.A. w Bydgoszczy.


Firma PESA S.A. jest jednym z czołowych wytwórców taboru kolejowego w Europie środkowej.

Zaproszenie do przeprowadzenia Seminarium wystosowali do KNSE następujący Członkowie Zarządu Firmy PESA S.A.:
- Tomasz Zaboklicki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
- Andrzej Ciupa – Dyrektor Działu Rozwoju,
- Wacław Dunst – Szef Projektu – Główny Konstruktor.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy PESA S.A., w szeregach Zarządu Firmy rozważa się kwestię wzbogacenia zasobów działu konstrukcyjnego o nowoczesną aplikację CAD.

W związku z powyższym, Członkowie KNSE przeprowadzili Seminarium pod nazwą:
„Komputerowe wspomaganie procesu projektowania – ocena możliwości zastosowania systemu 3D MCAD mid-range UGS Solid Edge V15 w procesie projektowania taboru szynowego”.

Przedstawiono możliwości Solid Edge, dedykowane specyficznej branży przemysłu maszynowego, jakim jest projektowanie i wytwarzanie taboru szynowego, a w szczególności:

- złożone modelowanie powierzchniowe z uwzględnieniem estetyki i ergonomiczności (np. modelowanie eleganckich i wygodnych siedzisk pasażerskich),
- importowanie plików 3D MCAD, wykonanych w innych systemach wraz z ich natychmiastowym wdrożeniem do procesu projektowania,
- zamiana obiektów 2D na bryłowe i powierzchniowe obiekty 3D,
- modelowanie elementów giętych z blach (przetłoczenia, żaluzje, zagięcia, rozwinięcia częściowe i całkowite),
- tworzenie bibliotek operacji technologicznych,
- praca ze złożonymi zespołami części (konfiguracje, zapytania, raporty, widoki częściowe i eksplodujące),
- asocjatywność i parametryczność geometrii zespołów części (aktualizacja geometrii, stosowanie bibliotek systemowych),
- prosta i złożona symulacja ruchu dużego zespołu,
- elastyczność zespołu części (podzespoły sztywne i nastawne, rodziny zespołów – zespoły alternatywne, sensory zespołów),
- projektowanie 3D MCAD złożonych instalacji: hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych
- modelowanie połączeń spawanych,
- automatyczne wykonywanie asocjatywnej dokumentacji 2D (egzekwowanie konfiguracji, widoków częściowych i rozstrzelonych, statusu plików części giętych z blach, a także plików połączeń spawanych, określanie widoczności krawędzi),
- rozbudowywanie dokumentacji 2D (definiowanie klas części, tworzenie przekrojów, kładów, wyrwań, urwań, przerwań),
- samoczynne wypełnianie list otworów i list części,
- generowanie automatycznych arkuszy QST.
Podczas seminarium wymieniono wiele doświadczeń, związanych z procesem projektowania maszyn i urządzeń w przemyśle ciężkim.

Zaproszenie na Seminarium było dla Członków KNSE znacznym zaszczytem, ponieważ Firma PESA S.A. jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w kraju. Dzięki eksportowi produktów Firmy PESA S.A. (np. wagonom różnych typoszeregów, a także autobusów szynowych i tramwajów) m. in. na Ukrainę, jest ona dobrą wizytówką województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą.

Wobec powyższego, kontakt Koła Naukowego Solid Edge z Firmą PESA S.A., nawiązany dzięki Seminarium jest niezwykle istotny i przyszłościowy. Co więcej, w świetle deklaracji obydwu stron, kontakt ten będzie sukcesywnie rozwijany.

Dziękujemy Zarządowi Firmy PESA S.A. za zaproszenie!