Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

10.03.2004r Seminarium KNSE w WZL Nr 2 w Bydgoszczy.


Przedstawiciele KNSE poprowadzili Seminarium w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy (www.wzl2.mil.pl), który to zakład jest największym użytkownikiem systemu UGS Solid Edge w województwie kujawsko-pomorskim.

Podczas Seminarium zaprezentowano najnowsze możliwości programu w wersji V15, do których należą m.in.

- tworzenie zespołów nastawnych,
- udoskonalone narzędzia służące do wykrywania kolizji statycznych w zespołach,
- nowe narzędzia umożliwiające symulację ruchu rzeczywistego, nawet bez wykorzystania relacji przestrzennych (tzw. symulacje dynamiczne z kontaktem przerywanym),
- samoczynne generowanie krzywej i powierzchni podziału, podczas modelowania detali, wykonanych docelową metodą wtrysku tworzyw sztucznych.

Głównym punktem Spotkania było przekazanie Głównemu Technologowi WZL 2, Mjr W. Topolowi autorskiej biblioteki profili typowych UGS KNSE ITEM, wykonanej w Kole Naukowym Solid Edge.

Dużą niespodzianką była Nagroda, jaką KNSE otrzymało z rąk Mjr Topola. Jest to statuetka z łopatką turbiny silnika odrzutowego, z umieszczoną u jej podstawy tabliczką pamiątkową z dedykacją „W Podziękowaniu za Współpracę – od Głównego Technologa”.

Dziękujemy WZL Nr 2 za zaproszenie i Wyróżnienie!