Główna Wydarzenia Projekty Publikacje Dyplomy Praca Hardware Linki

Aktualności


15-16.06.2007:
Członkowie Koła wygłosili swe Artykuły podczas XXVI Seminarium Kół Naukowych Mechaników na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej.

więcej...


11-14.06.2007:
Delegacja KNSE przedstawiła swoje dokonania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich MACH-TOOL.

więcej...


29.05-01.06.2007:
Udział przedstawicieli KNSE w XI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLASTPOL 2007”.

więcej...Współpraca:


StatystykaProjekt strony:
WAW


Ostatnia aktualizacja:

17.12.2007

18-21.09.2003r II Forum Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx we Wierzbie.


Kolejne Forum "ProCAx" (www.procax.edu.pl) miało miejsce w Centrum Konferencyjnym Polskiej Akademii Nauk we Wierzbie, na Mazurach. W tym prestiżowym spotkaniu wzięła udział polska elita środowiska zajmującego się numerycznym modelowaniem obiektów technicznych, zarówno ze społeczności akademickich, jak i ogromnych firm działających w tej branży komercyjnie.

Zaprezentowano sposób funkcjonowania, a także dorobek merytoryczny Członków KNSE. W formie posterów przedstawiono prace:

-J. Małachowski (WAT), A. Budzyński (KNSE): "Modelowanie pracy podwozia lotniczego w środowiskach MCAD EDS Solid Edge V14 oraz MSC.visualNastran 4D",

-W. Bieniaszewski, A. Budzyński, W. Sobkowiak (KNSE): "Modelowanie powierzchniowo - bryłowe oraz symulacja pracy wybranego przesiewacza materiałów sypkich w systemie MCAD EDS Solid Edge V14".

Członkowie KNSE razem z Sekretarzem Generalnym i Założycielem "ProCAx", ppłk dr inż. Janem Bisem (WAT) poprowadzili czterodniowe komputerowe warsztaty CAD pod nazwą:
"Wykorzystanie programu Solid Edge do modelowanie 3D/2D części i zespołów".

W uznaniu zasług dla rozpowszechniania komputerowych systemów inżynierskich w środowiskach akademickich i przemysłowych, przedstawicielom KNSE przydzielono ważne funkcje w Stowarzyszeniu "ProCAx":

- Opiekun KNSE mgr inż. A. Budzyński – Członek Zarządu ProCAx ds. Kontaktu z Przemysłem, na lata 2003-2006,
- Prezes KNSE W. Bieniaszewski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnych, na lata 2003-2006.

Nawiązano bardzo wiele kontaktów z przedstawicielami nauki i przemysłu. Stanowiska komputerowe, na których przedstawiciele KNSE demonstrowali swój dorobek oraz możliwości systemu Solid Edge, odwiedziło wielu zwiedzających. Bardziej, niż pozytywnie oceniano prace studentów z KNSE, na czym zyskał merytoryczny i medialny wizerunek ATR w środowiskach uczelnianych i przemysłowych.

Stanowiska komputerowe Członków Koła Naukowego Solid Edge odwiedził nawet Dyrektor ds. Solid Edge firmy Unigraphics Solutions, Dyr. Wojciech Zdun. Firma Unigraphics Solutions (www.ugs.pl) jest producentem programu Solid Edge. Po długiej rozmowie ze studentami z KNSE, Dyrektor W. Zdun złożył na prezentowanych posterach pamiątkowy podpis (Fot. 21).Fot. 21. Dyr. W. Zdun (Unigraphics Solutions) składa pamiątkowy podpis na posterze KNSE

Do grona odwiedzających warsztaty komputerowe CAD, prowadzone przez Członków KNSE, należeli również przedstawiciele gdyńskiej firmy DES ART (www.desart.com.pl) (Fot. 22).Fot. 22. Członkowie KNSE w towarzystwie przedstawicieli firm UGS i DES ART